ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji o warunkach zabudowy, znak: PP.6730.1.57.5.2022.EK

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-24 09:56:04 przez Ewelina Kozicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2022-11-24
PP.6730.1.57.5.2022.EK
 
 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA
DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
 
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000) zawiadamiam strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie osiedla składającego się z 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterach, pawilonu usługowego oraz niezbędnych urządzeń budowlanych w tym miejsc postojowych i dojazdów na działce o nr ewid. 890 położonej w 0003,3 obrębie Świebodzina, iż Wydział Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne ustalenia z Zarządcą dróg gminnych (pismo z dnia 18.11.2022r., znak: IZD.0124.1.224.2022.AW) w zakresie inwestycji w terenie przyległym do drogi gminnej oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.
 
    Ponadto w oparciu o art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jak i art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.), z braku zajęcia stanowiska w terminie 14 dni przez Starostę Świebodzińskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przekazanego do uzgodnień pismem znak: PP.6730.1.57.4.2022.EK (zwrotne potwierdzenia odbioru z dnia 07.11.2022r., 09.11.2022r.) nie budzą zastrzeżeń.
 
   Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 11.12.2021r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.
`
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać .
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 18, I piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Kozicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-24 09:54:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Kozicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-24 09:56:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Kozicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24 09:56:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
38 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony