ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Świebodzina wyznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminną nieruchomość gruntową

Informacja ogłoszona dnia 2010-04-14 09:21:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiotem sprzedaży w trybie bezprzetargowym jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie działką nr 40/4 o pow. 0,0203 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Rosin, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie prowadzi Księgę Wieczystą KW nr 42924 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Świebodzińskiego nieruchomość oznaczona jest jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane.
 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest we wsi Rosin. Kształt działki regularny. W sąsiedztwie oraz pobliżu usytuowany jest dom mieszkalny – pałac, zabudowania o charakterze mieszkalnym, budynki inne niż mieszkalne oraz grunty o charakterze rolnym. W otoczeniu znajduje się park oraz zieleń niska i wysoka. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej i komunalnej.
W stadium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin, przyjętym w dniu 29 maja 2001r. Uchwałą nr XXXI/372/01 oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/222/04 z dnia 30 sierpnia 2004r. Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XL/361/05 z dnia 03 listopada 2005r. i Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XXX/395/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. działka nr 40/3, 40/4, 40/5 w obrębie Rosin znajdują się na terenie oznaczonym graficznie jako tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności. Stadium nie stanowi prawa miejscowego, a jego ustalenia są jedynie obowiązujące przy opracowaniu planów miejscowych.
W dniu 27 kwietnia 2007r. Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę nr VIII/81/2007 (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr X/120/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. i uchwałą nr XX/250/2008 z dnia 29 kwietnia 2008r.) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin. Do czasu uchwalenia zmiany stadium, obowiązują obecne ustalenia.
W dniu 18 stycznia 2010r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 2/10 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości – działki nr 40/1 w obrębie Rosin – na działki nr 40/3 o pow. 0,0371 ha, 40/4 o pow. 0,0203 ha i nr 40/5 o pow. 0,0180 ha.
Zgodnie z ww. decyzją:
- wydzielona działka nr 40/4 o pow. 0,0203 ha z działki nr 40/1 nie może być zbyta innemu podmiotowi niż określonemu we wniosku tj. na polepszenie warunków zagospodarowania działek nr 39/1 oraz nr 40/2
Z chwilą sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie na niej ustanowiona służebność gruntowa polegająca na nieodpłatnym prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 40/4 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek oznaczonych ewidencyjnie nr 40/5 i nr 41/3.
 
Cena nieruchomości - 6.200,00 złotych netto (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych) plus podatek VAT wg stawki 22%.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuję, że pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.
Wniosek o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości należy złożyć w terminie do dnia 27 maja 2010r. włącznie.
 
Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 68-4750914.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Rosalska-Hutnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-14 09:20:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-14 09:21:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-14 09:21:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony