ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego, zn. IZP.6733.2.6.3.2019.EK

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-14 09:32:08 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

IZP.6733.2.6.3.2019.EK                                                                                                    
Świebodzin, dnia 09.05.2019r.    
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam mieszkanców Miasta i Gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek Enea Operator  Sp. z o.o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pani Elżbieta Walentynowicz „Ewa Elektryk” w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV o długości około 158m na działkach o nr ewid. 358, 321/4 wraz ze złączem kablowym dla dostawy energii elektrycznej do projektowanego budynku mieszkalnego i placu budowy na działce o nr ewid. 321/8 położonych w obrębie 0012 Ługów gmina Świebodzin, iż Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne ustalenia z Zarządcą dróg gminnych (pismo z dnia 07.05.2019r. znak IZP.0124.1.92.2019.AA) w zakresie inwestycji w terenie przyległym do pasa drogowego drogi gminnej, oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie. 
 
Ponadto w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.), z braku zajęcia stanowiska przez Starostę Świebodzińskiego w terminie 2 tygodni przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnień pismem znak: IZP.6733.2.6.2.2019.EK (zwrotne potwierdzenie odbioru z dn. 23.04.2019r) w zakresie ochrony gruntów rolnych nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane. 
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 22.05.2019r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać. 
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Kozicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Kozicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-14 09:28:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-14 09:32:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-14 09:32:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony