ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego, zn. IZP.6733.1.5.3.2019.KS

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-15 14:58:15 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

IZP.6733.1.5.3.2019.KS                                                                                                      
Świebodzin, dnia 13.05.2019r.  
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO      
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek Enea Operator  sp. z o. o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pani Elżbieta Walentynowicz „EWA – ELEKTRYK” Biuro Projektowo- Usługowe, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na działce o nr ewid. 172 wraz ze złączem kablowym dla dostawy energii elektrycznej do projektowanego budynku mieszkalnego- usługowego i placu budowy na działce o nr ewid. 163/6 położonych w obrębie 0002,2 Świebodzina przy ul. Jeziorowej, iż Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie. 
 
W trakcie postępowania administracyjnego przesłano projekt decyzji w powyższej sprawie właściwym organom do uzgodnień i uzyskano:
  1. w oparciu o art. 53 ust 5 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dn. 23.04.2019r. projektu decyzji przesłanego z pismem znak: IZP.6733.1.5.2.2019.KS) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane
  2. w oparciu o art. 53 ust 5 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez Zarządcę dróg gminnych w terminie 2 tygodni określonym ustawą (odbiór w dn. 17.04.2019r. projektu decyzji przekazanego z pismem znak: IZP.6733.1.5.2.2019.KS) brzmienie projektu decyzji przekazanego do opinii w zakresie inwestycji w pasie drogi powiatowej oraz w terenie przyległym do pasa drogowego drogi powiatowej nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane. 
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 03.06.2019r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik może, ale nie musi skorzystać. 
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Smolińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-15 14:55:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-15 14:58:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15 14:58:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
280 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony