ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji nr 32/WZ-II/2019 o warunkach zabudowy

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-07 14:16:04 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia  04.06.2019r.
IZP.6730.2.100.6.2018.EK    
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY  
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (DZ. U. z 2018r., poz.  1945 ze zm.) oraz art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U.  z 2018r. , poz. 2096 ze zm)  
 
OBWIESZCZA SIĘ 
 
że w dniu 04.06.2019r. została wydana decyzja nr 32/WZ-II/2019 ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek Państwa Moniki Wysockiej – Sobczyk oraz Marcina Sobczyk z pełnomocnictwa których występuję Pan Jacek Makowski Architbau dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego, budynku gospodarczego i wiaty  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zbiornikiem na gaz płynny na działkach o nr ewid. 35/71, 35/72  położonych  w obrębie 0020 Wilkowo, gmina Świebodzin. 
 
Stronom postępowania przysługuję wgląd do w/w decyzji. Sprawę prowadzi Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50. 
 
Pouczenie;
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. ul. Niepodległości 7 za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Kozicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-07 14:14:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-07 14:16:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07 14:16:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony