ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego, zn. IZP.6733.2.12.3.2019.KS

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-11 10:56:18 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 10.06.2019r.
IZP.6733.2.12.3.2019.KS 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek Enea Operator sp. z o. o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Dawid Furmaniak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV o długości około 190m na działkach o nr ewid. 205/19, 372, 389, 553 wraz ze złączem kablowym dla dostawy energii elektrycznej do projektowanego budynku mieszkalnego i placu budowy na działce o nr ewid. 550 położonych w obrębie 0002 Chociule gmina Świebodzin, iż Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne uzgodnienia z Zarządcą Dróg Powiatowych (postanowienie z dnia 31.05.2019r., znak: DG.673.80.2019.ZPB) w zakresie inwestycji w terenie pasa drogi powiatowej, ustalenia z Zarządcą dróg gminnych (pismo z dnia 30.05.2019r., IZP.0124.1.109.2019.AA) w zakresie inwestycji w pasie drogi gminnej oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie. 
 
W trakcie postępowania administracyjnego przesłano projekt decyzji w powyższej sprawie właściwym organom do uzgodnień i uzyskano:
  1. w oparciu o art. 53 ust 5 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez Starostę Świebodzińskiego w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dn. 23.05.2019r. projektu decyzji przekazanego z pismem znak: IZP.6733.2.12.2.2019.KS) brzmienie projektu decyzji przekazanego do opinii w zakresie ochrony gruntów rolnych nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane. 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 02.07.2019r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik może, ale nie musi skorzystać. 
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-11 10:53:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-11 10:56:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11 10:56:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony