ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu w dniu 04.03.2020r.na wniosek strony postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku graficznym nr 1 do decyzji nr 26/CP-II/2019 z dnia 07.11.2019r.

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-05 14:52:08 przez Ewelina Kozicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 04.03.2020r.
IZP.6733.2.19.6.2019.EK
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU POSTANOWIENIA
 
 
     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Enea Operator Sp. z o. o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Artur Mielcarek „Projektowanie i Nadzór Elektryczny” dla inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nn 0,4KV o długości ok.124m, szafki kablowej oraz złącza kablowo- pomiarowego na działkach o nr ewid. 160, 41/15 położonych w obrębie 0016 Rozłogi, gmina Świebodzin do zasilania w energię elektryczną planowanego budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 41/17. o wydaniu w dniu 04.03.2020r. na wniosek strony postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku graficznym nr 1 do decyzji nr 26/CP-II/2019 z dnia 07.11.2019r.
Pomyłka polega na błędnym przedstawieniu terenu inwestycji na załączniku graficznym nr 1 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/CP-II/2019 z dnia 07.11.2019r. Pozostałe ustalenia decyzji, jej strony postępowania administracyjnego pozostają bez zmian
 
POUCZENIE
- Z art.113 § 3 k.p.a. od niniejszego postanowienia w sprawie sprostowania i wyjaśnienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia,
- Z art. 143 k.p.a. wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.
 
Sprawę prowadzi:
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Kozicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-05 14:50:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Kozicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-05 14:52:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Kozicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-05 15:52:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony