ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji celu publicznego, znak: IZP.6730.2.17.1.2020.KS

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-19 13:43:55 przez Katarzyna Smolińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Świebodzin, 2020-06-19
IZP.6733.2.17.1.2020.KS  
 OBWIESZCZENIEO
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
DLA USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 
       Zgodnie z art. 61 § 1, art. 7 i 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Świebodzin oraz występujące w tym postępowaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świebodzin, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Mariusz Olkisz Biuro Projektowo- Realizacyjne OLPRO, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia oraz demontaż i budowę sieci telekomunikacyjnej w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozłogi- droga do Świetlicy z zagospodarowaniem placu przy świetlicy i zatoka autobusowa Gimbus”  na działkach o nr ewid. 55, 146, 160, 162/1 położonych w obrębie 0016 Rozłogi gmina Świebodzin. Na podstawie art. 9 i 10 ustawy kpa zawiadamiam i informuję, że przysługuje im wgląd do dokumentacji gromadzonej w trakcie postępowania oraz zgłaszania żądań.
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw  i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
 
       Sprawę prowadzi Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.  
Pouczenie:
      Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-19 13:38:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-19 13:43:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19 13:43:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony