ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu w dniu 23.06.2020r. decyzji nr 31/WZ-I/2020 o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-23 13:35:55 przez Katarzyna Smolińska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2020-06-23
IZP.6730.1.14.7.2020.KS   
OBWIESZCZENIEO
WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 293) oraz art. 10, 49 i 49a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)
 
 
 OBWIESZCZA SIĘ 
,że w dniu 23.06.2020r. została wydana decyzja nr 31/WZ-I/2020 ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 892, 893, 894, 895 położonych w obrębie 0003,3 Świebodzina. 
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, ul. Niepodległości 7 za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Sprawę prowadzi: Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-23 13:31:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-23 13:35:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-23 13:35:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony