ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: IZP.6733.1.21.2.2020.KS

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-24 12:28:34 przez Katarzyna Smolińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2020-06-24
IZP.6733.1.21.2.2020.KS  
 OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
DLA USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
    Zgodnie z art. 61 § 1, art. 7 i 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Świebodzin oraz występujące w tym postępowaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZWKiUK Sp. z o.o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Rafał Podgórski Abrys Technika Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej (rozdzielczej) i sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) na działkach o nr ewid. 852, 853, 854 położonych w 0003,3 obrębie Świebodzina ul. Słowiańska i ul. Sulechowska. Na podstawie art. 9 i 10 ustawy kpa zawiadamiam i informuję, że przysługuje im wgląd do dokumentacji gromadzonej w trakcie postępowania oraz zgłaszania żądań.
    Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
    Sprawę prowadzi Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego (pok. Nr 50  II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.  
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-24 12:23:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-24 12:28:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-24 12:28:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony