ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zapraszamy mieszkańców Gminy Świebodzin do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Świebodzin za rok 2019.

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-20 08:09:40 przez Adam Lipczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 28aa ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Świebodzina co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Z uwagi na sytuację epidemiczną, termin ten został przedłużony o 60 dni, tj. o 30 lipca br.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Świebodzina w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada Miejska w Świebodzinie określiła w drodze Uchwały Nr VI/108/2019 z dnia 29 marca 2019 r. szczegółowe wymogi dotyczące raportu o stanie gminy.
Rada Miejska w Świebodzinie rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
Debata nad raportem o stanie Gminy Świebodzin będzie miała miejsce na sesji Rady Miejskiej w Świebodzinie w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 8.00 w trybie zdalnym.
Głos mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Świebodzin za rok 2019
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzinie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Miejska postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska w Świebodzinie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.
Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Amrogowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-20 08:05:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-20 08:09:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-20 08:09:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony