ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu w dniu 15.09.2020r. decyzji nr 63/WZ-II/2020 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-16 08:29:39 przez Ewelina Kozicka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2020-09-15
IZP.6730.2.35.8.2020.EK
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
 
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm)
 
OBWIESZCZA SIĘ
 
że w dniu 15.09.2020r. została wydana decyzja nr 63/WZ-II/2020 ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek Pani Ireny Krupowicz oraz Pani Wioletty Kromołowskiej dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz 6 budynków gospodarczo – garażowych na działce o nr ewid. 80/83 położonej w obrębie 0020 Wilkowo, gmina Świebodzin.
 
Stronom postępowania przysługuję wgląd do w/w decyzji. Sprawę prowadzi Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.
 
Pouczenie;
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. ul. Niepodległości 7 za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Kozicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-16 08:28:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Kozicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-16 08:29:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Kozicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-16 08:29:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony