ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego, znak: IZP.6733.1.40.3.2020.EK

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-24 12:08:30 przez Ewelina Kozicka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2020-11-24
IZP.6733.1.40.3.2020.EK
 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA
DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek Enea Operator Sp. z o. o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Artur Mielcarek „Projektowanie i Nadzór Elektryczny” w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nn 0,4KV o długości ok. 68m, szafki kablowej oraz złącza kablowo- pomiarowego na działkach o nr ewid. 244, 261 położonych w obrębie 0003,3 Świebodzina na ul. Krasińskiego do zasilania w energię elektryczną budynku garażu na działce o nr ewid. 239/5, iż Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.
 
   Ponadto w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) z braku zajęcia stanowiska w terminie 2 tygodni przez Zarządcę dróg gminnych w zakresie inwestycji zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnień pismem znak: IZP.6733.1.40.2.2020.EK (zwrotne potwierdzenia odbioru z dnia 03.11.2020r., 06.11.2020r.) nie budzą zastrzeżeń – uzgodnienia uważa się za dokonane.
 
   Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 14.12.2020r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać .
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Kozicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-24 12:07:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Kozicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-24 12:08:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Kozicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-24 12:08:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
59 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony