ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.2.33.5.2020.KS

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-01 14:53:49 przez Katarzyna Smolińska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-02-01
 
PP.6733.2.33.5.2020.KS   
 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO       
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek inwestora Orange Polska S.A., w imieniu i na rzecz której na mocy pełnomocnictwa działa Pan Wojciech Zielonacki, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu telekomunikacyjnego sieci Orange Polska S. A. Nr 61625 Świebodzin Wilkowo na działce o nr ewid. 214/6 położonej w obrębie 0020 Wilkowo gmina Świebodzin, iż Wydział Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne uzgodnienia i ustalenia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie. 
W trakcie postępowania administracyjnego przesłano projekt decyzji w powyższej sprawie właściwym organom do uzgodnień i uzyskano:
1.w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez Starostę Świebodzińskiego, przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przez Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP Wydział Lotniskowy oraz przez Zarządcę dróg gminnych w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dniu 04.01.2021r., 05.01.2021r., 05.01.2021r., 07.01.2021r., 07.01.2021r. projektu decyzji przekazanego pismem znak: IZP.6733.2.33.3.2020.KS oraz IZP.6733.2.33.4.2020.KS) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie ochrony gruntów rolnych, w odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym, w zakresie inwestycji w terenie przyległym do pasa drogi gminnej nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane. 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 17.02.2021r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik może, ale nie musi skorzystać. 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-01 14:51:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-01 14:53:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-01 14:53:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
73 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony