ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie GN.6220.37.2020.MO

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-02 14:09:25 przez Marta Obuchanicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-01-20
GN.6220.37.2020.MO
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)
 
zawiadamiam, że
z wniosku pana Piotra Czajkowskiego działającego w imieniu FOTOWOLTAIKA HIG NIEDŹWIADY II Sp. z o. o.  ul. Jana Pawła WEoronicz 15, 02-625 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznych – Lubogóra Chociule PV II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek nr 23/3, 24/1, 69/1 w obrębie Lubogóra oraz na części działki nr 440 w obrębie Chociule.
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020r. poz. 283 ze zm.), Burmistrz Świebodzina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, w tym wgląd do dokumentacji prowadzonej w jego trakcie.
Sprawę prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (pok. Nr 63, III piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, tel. 684750923.
 
 
Pouczenie
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020r., poz. 256 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
                                                             z up. Burmistrza
                                               Kierownik Wydziału Gospodarki  
                                               Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
                                                             Maciej Kuś

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Obuchanicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-02 14:08:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Obuchanicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-02 14:09:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Obuchanicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-02 14:09:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony