ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:13:23 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO BOŚ.6740.1.8.2021.MK z dnia 09.02.2021 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Budowa drogi gminnej – ul. Sadowa wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 276 w ramach inwestycji pn.: „Budowa dróg gminnych z kanalizacją deszczową i oświetleniem, urządzeń i obiektów rekreacyjno-sportowych (dz. nr 1095) dla terenu położonego między ul. Słowiańską a ul. Sadową w Świebodzinie”
(widoczna od 2021-02-09 00:00:00)
Grzegorz Bosy
« powrót do poprzedniej strony