ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-03-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:21:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uzasadniene do uchwały - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką Agnieszka Gołębiowska
13:21:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rysunek projektu planu miejscowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką Agnieszka Gołębiowska
13:21:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką Agnieszka Gołębiowska
13:21:15 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką
(widoczna od 2021-02-26 00:00:00 do 2021-04-30 00:00:00)
Agnieszka Gołębiowska
13:18:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Prognoza oddziaływania na środowisko - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką Agnieszka Gołębiowska
13:13:16 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką
(widoczna od 2021-02-26 00:00:00 do 2021-04-30 00:00:00)
Agnieszka Gołębiowska

Zmiany z dnia: 2021-02-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:39:42 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką
(widoczna od 2021-02-26 00:00:00 do 2021-04-30 00:00:00)
Agnieszka Gołębiowska
« powrót do poprzedniej strony