ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.1.12.4.2021.KS

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-06 13:11:22 przez Katarzyna Smolińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-04-06
 
 
PP.6733.1.12.4.2021.KS  
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA 
           DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Artur Mielcarek „Projektowanie i Nadzór Elektryczny”, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV  typu NAY2Y-J 4x150mm2 o długości ok. 138m oraz złącza kablowo- pomiarowego typu ZK1x- 1P na działkach o nr ewid. 99, 96, 79 położonych w obrębie 0003,3 Świebodzina do zasilania w energię elektryczną ogródków działkowych na działce o nr ewid. 79, iż Wydział Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne uzgodnienia z Zarządcą Dróg Powiatowych (postanowienie z dnia 19.03.2021r., znak: DG.673.38.2021.MW) w zakresie inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej, ustalenia z Zarządcą dróg gminnych (pismo z dnia 16.03.2021, znak: IZD.0124.1.55.2021.NB) w zakresie inwestycji w pasie drogi gminnej oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.
 
Ponadto w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) z braku zajęcia stanowiska w terminie 2 tygodni przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony zabytków  i opiece nad zabytkami oraz przez Starostę Świebodzińskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnień pismem znak: PP.6733.1.12.3.2021.KS (zwrotne potwierdzenia odbioru z dnia 17.03.2021r. oraz 15.03.2021r.) nie budzą zastrzeżeń – uzgodnienia uważa się za dokonane.  
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 26.04.2021r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.     
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać . 
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-06 13:08:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-06 13:11:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-06 13:11:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony