ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego , znak: PP.6733.2.12.3.2021.EK

Informacja ogłoszona dnia 2021-05-07 10:48:24 przez Ewelina Kozicka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-05-07
PP.6733.2.12.3.2021.EK
 
 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA
DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
 
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 741.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek EWE Energia Sp. z o.o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Jakub Mańdzij JM Projekt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 160mm PE-HD wraz z urządzeniami towarzyszącymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5MPa na działce o nr ewid. 460 położonej w obrębie 0002 Chociule, gmina Świebodzin, iż Wydział Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.
 
    Ponadto w oparciu o art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) jak i art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 741) oraz w oparciu o odrębne przepisy z braku zajęcia stanowiska w terminie 14 dni przez Zarządcę dróg wojewódzkich w zakresie inwestycji zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnień pismem znak: PP.6733.2.12.3.2021.EK (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 16.04.2021r.) nie budzi zastrzeżeń.
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 28.05.2021r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.
`
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać .
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Kozicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-07 10:47:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Kozicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-07 10:48:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Kozicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-07 10:48:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
48 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony