ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie BZP3.I7331-11/CP/03/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odwodnieniu podwórka przy ulicy J. Łużyckiej 18 - 22 na działkach nr 478/17, 478/29, 486, 498/1 i 498/2 w II obr. Świebodzina

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 17.07.2007r

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I7331-11/CP/03/07

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.),, informuję mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek inwestora „Gminy Świebodzin” w imieniu której występuje Zakład Projektowo-Usługowy Grzegorz Rudomino – Zenon Szlachetka „PROJFIT” o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odwodnieniu podwórka przy ulicy J. Łużyckiej 18 - 22 na działkach nr 478/17, 478/29, 486, 498/1 i 498/2 w II obr. Świebodzina, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych i zarządca dróg gminnych oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Wobec powyższego ustalam termin do 7 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma do zapoznania się stron z aktami sprawy. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro)Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-07-17 12:21:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-07-17 12:23:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-07-17 12:23:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6833 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I7331-12/CP/03/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odwodnieniu podwórka przy ulicy J. Piłsudskiego 6 i 8 na działkach nr 499/5, 499/8, 499/14, 499/17, 499/27, 499/28, 500/9 i 500/23 w II obr. Świebodzina

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 17.07.2007r

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I7331-12/CP/03/07

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.),, informuję mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek inwestora „Gminy Świebodzin” w imieniu której występuje Zakład Projektowo-Usługowy Grzegorz Rudomino – Zenon Szlachetka „PROJFIT” o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odwodnieniu podwórka przy ulicy J. Piłsudskiego 6 i 8 na działkach nr 499/5, 499/8, 499/14, 499/17, 499/27, 499/28, 500/9 i 500/23 w II obr. Świebodzina, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Wobec powyższego ustalam termin do 7 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma do zapoznania się stron z aktami sprawy. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro)Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-07-17 12:24:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-07-17 12:25:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-07-17 12:25:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-7/CP/4/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wydaniu w dniu 18.07.2007r. decyzji Nr 10/CP-I/07 o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kablowych SN 15kV w na działkach nr 38/1, 38/2, 89, 86/25, 86/26 i 86/3 przy ulicy Sobieskiego w III obrębie Świebodzina

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 18.07.2007r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-7/CP/4/07

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wydaniu w dniu 18.07.2007r. decyzji Nr 10/CP-I/07 o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kablowych SN 15kV w na działkach nr 38/1, 38/2, 89, 86/25, 86/26 i 86/3 przy ulicy Sobieskiego w III obrębie Świebodzina

Akapit nr 6 - brak tytułu

Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Akapit nr 8 - brak tytułu

Sprawę prowadzi: Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-07-18 08:59:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-07-18 09:02:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-07-18 09:02:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6398 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-6/CP/6/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wydaniu w dniu 18.07.2007r. decyzji Nr 6/CP-II/07 o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV oraz kablowej linii nn – 0,4 kV na działkach nr 315/5, 317, 318, 150/2 i 315/3 w m. Rozłogi, gm. Świebodzin, dla zasilania budynków mieszkalnych”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 18.07.2007r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.II.7331-6/CP/6/07

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wydaniu w dniu 18.07.2007r. decyzji Nr 6/CP-II/07 o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV oraz kablowej linii nn – 0,4 kV na działkach nr 315/5, 317, 318, 150/2 i 315/3 w m. Rozłogi, gm. Świebodzin, dla zasilania budynków mieszkalnych”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Akapit nr 8 - brak tytułu

Sprawę prowadzi: Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-07-18 09:03:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-07-18 09:04:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-07-18 09:04:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-7/CP/06-9/CP/1/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 8.08.2007r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-7/CP/06-9/CP/1/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ZMIANY PRAWOMOCNEJ DECYZJI NR 2/CP-II/07 Z DNIA 19.03.2007R USTALAJĄCĄ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „ BUDOWA LINII ŚWIATŁOWODOWEJ RELACJI: ŚWIEBODZIN SKRZYŻOWANIE DRÓG KRAJOWYCH NR 2 I 3 OBIEKTY TP W RUSINOWIE, GLIŃSKU I JORDANOWIE”

Akapit nr 4 - brak tytułu

Organ administracji publicznej, który wydał ww. decyzję, która na mocy art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (kpa) (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) stała się ostateczna, na podstawie art. 155 ww. ustawy, na wniosek stron może dokonać jej zmiany. Wobec powyższego zgodnie z art. 61 § 1 ustawy kpa oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) organ administracji publicznej obwieszcza stronom jak i mieszkańcom miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany niniejszej decyzji.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z wnioskiem inwestora, zmiana dotyczy; przebiegu trasy (odcinków) projektowanej sieci wynikłych min. z braku zgody GDDKiA w Zielonej Górze, pomimo wcześniejszych ustaleń, na lokalizację sieci w odległości mniejszej od krawędzi jezdni niż określa to ustawa o drogach publicznych.

Akapit nr 6 - brak tytułu

WYKAZ OBRĘBÓW I DZIAŁEK NA KTÓRYCH PROWADZONA BĘDZIE INWESTYCJA Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN;
1. w obrębie Ługów: nr 595/8 i 595/9
2. w obrębie Rusinów : nr 555/5, 325/1, 555/4, 301/1, 300, 299, 298, 297, 324, 292, 150/5, 150/3, 150/4, 150/6, 473/4, 473/3, 473/5, 473/6, 495/2, 491/2, 451/5, 489, 421/2, 475/2, 501, 318/11, 488, 471/2 i 452/3
3. w obrębie Glińsk: nr 2/1, 3, 4, 5, 105/2, 134/1, 122/1, 121/1, 320/2, 123/3, 123/5, 124/11, 125/1, 126/3, 127/3, 134/2, 152/1, 321/2, 152/4, 115/2, 115/1, 103/2, 6/1, 12, 103/3, 104/3, 103/5, 317, 323/1 i 584/1 oraz 11, 13/1, 14/1, 17, 16, 18, 583, 19/2, 20, 31, 574,
4. w obrębie Jordanowo: nr 103/6, 104/1, 104/2, 330, 332, 729, 328/1, 328/2, 522/1, 503/6 i 509/2,
5. w I obr. Świebodzina; nr 45 i 191/2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

A. Działki podkreślone objęte są aktualnym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin – np. 104/1.
B. Działki wytłuszczone to działki dodatkowe wynikłe ze zmiany trasy kabla – np. 13/1.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy kpa organ administracji publicznej zobowiązuje się zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego a przed wydaniem decyzji umożliwić stronie wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag w przypadku ich wystąpienia.

Akapit nr 9 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. nr 50) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 10 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany prawomocnej decyzji nr 2/CP-II/07 z dnia 19.03.2007r ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „ budowa linii światłowodowej relacji: Swiebodzin skrzyżowanie dróg krajowych nr 2 i 3 obiekty TP w Rusinowie, Glińsku i Jordanowie”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-08-08 12:07:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-08-08 12:10:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-08-08 12:10:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji