ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku warsztatowo - produkcyjnego będącego w budowie o część warsztatową i biurową na działce nr 76/2 w III obrębie miasta Świebodzin.


Decyzja została wydana na wniosek Zakładu Usług Transportowych Arkadiusz Król zam. w Świebodzinie ul. Mickiewicza 44.

Zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Sprawę prowadzi Wydział Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 pok. 63, III piętro.


Burmistrz Świebodzina:
( - ) Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Kasza
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Kasza
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-10-03 12:11:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-10-03 12:12:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-10-03 12:12:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-12/CP/01/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 5.10.2007r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-12/CP/01/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - kpa (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 2 na słupach oświetleniowych i linii kablowej nn 0,4 kV - dz. nr 241/6 i 214/7 w obrębie wsi Wilkowo” na wniosek Gminy Świebodzin w imieniu, której występuje Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych mgr inż. Ryszard. Łokieć z siedzibą przy ul. Staszica 6 w 66-300 Międzyrzecz.

Akapit nr 5 - brak tytułu

W oparciu o art. 10 ustawy kpa składać uwagi, wnioski i żądania oraz zapoznać się z gromadzonym na bieżąco materiałem można w Wydziale Budownictwa i Zamówień Publicznych pokój nr 50 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie (kod pocztowy 66-200).

Akapit nr 6 - brak tytułu

Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 2 na słupach oświetleniowych i linii kablowej nn 0,4 kV - dz. nr 241/6 i 214/7 w obrębie wsi Wilkowo”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-10-05 08:08:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-10-05 08:09:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-10-05 08:09:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-21/CP/1/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 11.10.2007r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-21/CP/1/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz 717 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071) zawiadamiam strony o wydaniu na wniosek Gminy Świebodzin, w imieniu, której wystepuje Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Roślin Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w dniu 11.10.2007r. decyzji Nr 17/CP/07 o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie uzupełnienia decyzji nr 3/CP-I/07 o uzbrojenie terenu do projektowanego parkingu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 3/CP-I/07 z dn. 26.02.2007r. na działce nr 456/6 w II obrębie Świebodzina przy ul. Kawaleryjskiej – Sikorskiego. Uzbrojenie terenu polega na budowie oświetlenie i odwodnienie wraz z przyłączami do istniejących sieci oraz zjazdy i przebudowa części chodnika;

Akapit nr 5 - brak tytułu

• na dz. nr 441/2 - przyłącze oświetlenia i kanalizacji deszczowej,

• na dz. nr 456/8, 441/2 i 455/1 - przebudowa chodnika

• na dz. Nr 455/1 i 441/2 budowa zjazdów.

Akapit nr 6 - brak tytułu

 
Decyzji nadano, na wniosek inwestora w oparciu o art. 108 § 1 ustawy kpa, rygor natychmiastowej wykonalności.

Akapit nr 7 - brak tytułu

 
Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze al. Niepodległości za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Akapit nr 8 - brak tytułu

 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Akapit nr 9 - brak tytułu

 
Sprawę prowadzi: Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.

Akapit nr 10 - brak tytułu

o wydaniu w dniu 11.10.2007r. decyzji Nr 17/CP/07 o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie uzupełnienia decyzji nr 3/CP-I/07 o uzbrojenie terenu do projektowanego parkingu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 3/CP-I/07 z dn. 26.02.2007r. na działce nr 456/6 w II obrębie Świebodzina przy ul. Kawaleryjskiej – Sikorskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-10-11 11:05:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-10-11 11:07:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-10-11 11:07:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie GROŚ.VIII-7633-13/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 25 października 2007r.


GROŚ.VIII-7633-13/07
O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2007r. Nr 88 poz. 587 ze zm.) Burmistrz Świebodzina informuje że w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze nr SKO-4853/71-S/01 z dnia 26 września 2007 r. uchylającą decyzję Burmistrza Świebodzina nr 12/07 znak GROŚ.VIII-7633-13/07 z dnia 17 sierpnia 2007r. określającą środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 41107.05 Gościkowo na działce nr 63 w obrębie wsi Gościkowo, informuje że uchylona decyzja została przekazana do ponownego rozpatrzenia i toczy się postępowanie administracyjne przed tut. organem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z wnioskiem firmy SPEKTRUM Andrzej Pluciński ul. Orzeszkowej 3, 88-100 Inowrocław działającej w imieniu i na rzecz inwestora: Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 181.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 7, 9 i 10 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość czynnego udziału w toczącym się postępowaniu, wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, w tym zapoznania się z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zgłoszenia nowych istotnych dowodów w sprawie.
W związku z powyższym zainteresowani w termin 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia mogą dokonywać w/w czynności w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój nr 63 (w godzinach urzędowania pn. 8-16, wt.- pt. 7:20 – 15:20)

Burmistrz Świebodzina:
(-) Dariusz Bekisz


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Kasza
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Kasza
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-10-26 12:49:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-10-26 12:53:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-10-26 12:53:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Realizacja programu Selektywna Zbiórka Odpadów na terenie Gminy Świebodzin

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mimo funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Świebodzin obserwuje się brak należytego zdyscyplinowania społeczeństwa w zakresie stosowania obowiązujących zasad segregacji odpadów komunalnych.
W związku z nasilającym się brakiem porządku przy pojemnikach na selektywną zbiórkę odpadów Burmistrz Świebodzina zdecydował się wystąpić z apelem do mieszkańców Świebodzina zawierającym przypomnienie zasad selektywnej zbiórki.

MIESZKAŃCY ŚWIEBODZINA

Na podstawie art. 10 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z póź. zm.) oraz § 3 ust. 5, § 7, § 11 ust. 3, 4, 5 Uchwały Nr XLVII/430/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania i porządku na terenie Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 53, poz. 1175) w trosce o ochronę środowiska i czystość terenu Burmistrz Świebodzina apeluje:
1. O selektywne zbieranie i przekazywanie do odbioru podmiotom uprawnionym następujących wyselekcjonowanych odpadów komunalnych: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, tekstyliów oraz odpadów niebezpiecznych.
2. Wyselekcjonowane odpady komunalne należy gromadzić w oznakowanych pojemnikach ustawionych w miejscach publicznych lub w workach PCV wydanych przez podmioty prowadzące selektywną zbiórkę.
3. ZABRANIA SIĘ wrzucać do pojemników na:
 
PAPIER - niebieskieopakowań z zawartością, np. żywności, wapna, cementu
kalki technicznej
prospekty, foliowane i lakierowane
katalogi
SZKŁO – białe
SZKŁO KOLOROWE - zielone
ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki)
lustra
szklanych opakowań po środkach farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości§ szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone)
szyb samochodowych
TWORZYWO SZTUCZNE PCV - żółtetworzywo sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie
opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach
opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych

4. NALEŻY ZGNIATAĆ kartony, opakowania, butelki i pojemniki PCV.
5. NALEŻY ODKRĘCAĆ metalowe nakrętki ze szklanych butelek, słoików, itp.
6. NIE ZOSTAWIAĆ dużych przedmiotów (PCV, krzeseł, stołów, itp.) oraz sprzętów AGD przy pojemnikach.
Dziękuję za poprawną segregację.
Czystość otoczenia niech będzie naszą wspólną sprawą.
Burmistrz Świebodzina
Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Jamrozy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Jamrozy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-15 15:00:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-15 15:06:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-11-15 15:06:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-22/CP/01/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wniosku o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15kV, stacji transformatorowych kontenerowych i linii kablowych nn 0,4kV do zasilania odbiorców przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie i demontażu napowietrznej linii SN 15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi „Świerczewskiego”-„Wodociągi” na działkach nr 195/65; 195/62; 195/64; 196; 195/29; 195/37; 195/31; 195/37; 195/61; 197; 204/36; 220/2; 204/29; 204/35; 204/34; 204/32; i 205 w I obrębie Świebodzina oraz działki nr 49/4; 48; 53/11; 21; 14; 20/1 i 20/2 w II obrębie Świebodzina.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 16.11.2007r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-22/CP/01/07

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Andrzeja Frąckowiaka projektanata „IT-ELECTRIC” S.C. Andrzej i Łukasz Frąckowiak z siedzibą ul. Słowackiego 5/10, 65-943 Zielona Góra, działającego z pełnomocnictwa inwestora „ENEA” Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra, o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15kV, stacji transformatorowych kontenerowych i linii kablowych nn 0,4kV do zasilania odbiorców przy ul. Świerczewskiego w Świebodzinie i demontażu napowietrznej linii SN 15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi „Świerczewskiego”-„Wodociągi” na działkach nr 195/65; 195/62; 195/64; 196; 195/29; 195/37; 195/31; 195/37; 195/61; 197; 204/36; 220/2; 204/29; 204/35; 204/34; 204/32; i 205 w I obrębie Świebodzina oraz działki nr 49/4; 48; 53/11; 21; 14; 20/1 i 20/2 w II obrębie Świebodzina.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-16 13:40:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-16 13:43:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-11-16 13:43:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie GROŚ.VIII-7633-18/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 19 listopada 2007r.


GROŚ.VIII-7633-18/07

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm.) Burmistrz Świebodzina informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku i raportu Pana Pawła Rozlau zam. 03-481 Warszawa ul. Szanajcy 14/22 działającego w imieniu i na rzecz TESCO Polska Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych przy obiekcie handlowym Tesco, w Świebodzinie ul. Sulechowska 8 na działce nr 341/64.

Wniosek oraz raport dotyczący w/w inwestycji znajduje się do wglądu w pokoju nr 63 w tut. Urzędzie. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków na piśmie do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
Burmistrz Świebodzina:
(-) Dariusz Bekisz


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Kasza
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Kasza
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-20 09:30:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
0000-00-00 00:00:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
0000-00-00 00:00:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dzierżawa w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 828/2 o pow. 0,0685 ha, położonej w obrębie Jordanowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ ŚWIEBODZINA
wyznacza do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 828/2 o pow. 0,0685 ha, położonej w obrębie Jordanowo z przeznaczeniem na rolnicze wykorzystanie

Przedmiotem dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, jest część nieruchomość gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 828/2 o pow. 0,0685 ha, położonej w obrębie Jordanowo, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr 9978 bez jakichkolwiek obciążeń, zadłużeń oraz roszczeń osób trzecich.
Przedmiotowa działka położona jest na obrzeżach wsi Joradanowo; kształt działki jest nieregularny. Na części działki znajduje się fragment drogi asfaltowej oraz chodnika z polbruku. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przedmiotowa działka jest zapisana jako użytek rolny zabudowany: B-RV. Nieruchomość przeznaczona jest na wykorzystanie rolnicze, bez możliwości zabudowy i trwałych nasadzeń.
Czynsz dzierżawny za przedmiot dzierżawy ustalony zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Świebodzina Nr 655/B/06 z dnia 18 sierpnia 2006r. wynosi 35,96 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 96/100). Czynsz dzierżawny płatny jest do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego w kasie Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa 2 lub na konto Gminy Świebodzin Bank Zachodni WBK S.A. I Oddz. Świebodzin nr 55 1090 1593 0000 0000 5901 5384. Jeżeli wysokość stawek za dzierżawę ulegnie zmianie wysokość czynszu dzierżawnego może być aktualizowana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia miesiąca. Zmiana wysokości stawek za dzierżawę może być dokonana nie częściej niż raz na rok.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie pokój nr 44, II piętro w godzinach pracy Urzędu oraz pod nr tel. 0(prefiks)68-4750913.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni licząc od dnia 21 listopada 2007r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Kuś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Kuś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-21 08:04:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-21 08:06:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-11-21 08:06:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie GROŚ.VIII-7633-18/07 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych przy obiekcie handlowym TESCO, w Świebodzinie ul. Sulechowska 8 na działc

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 14 grudnia 2007r.

GROŚ.VIII-7633-18/07

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm.) zawiadamiam
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych przy obiekcie handlowym TESCO, w Świebodzinie ul. Sulechowska 8 na działce nr 341/64.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Pawła Rozlau zam. Warszawa ul. Szanajcy 14/22 działającego w imieniu i na rzecz TESCO Polska Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56,30-347 Kraków - upoważnienie z dnia 8 sierpnia 2007r.

Zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Sprawę prowadzi Wydział Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 pok. 63, III piętro.

Burmistrz Świebodzina:
( - ) Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Kasza
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Kasza
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-12-18 08:30:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-12-18 08:32:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-12-18 08:32:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6137 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-13/CP/01/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

BZP3.II.7331-13/CP/01/07

Akapit nr 2 - brak tytułu

0BWIESZCZENIE

Akapit nr 3 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - kpa (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „urządzenie boiska sportowo-rekreacyjnego na działce nr 74/5 w obrębie wsi Jeziory” na wniosek Gminy Świebodzin w imieniu, której występuje Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Akapit nr 4 - brak tytułu

W oparciu o art. 10 ustawy kpa składać uwagi, wnioski i żądania oraz zapoznać się z gromadzonym na bieżąco materiałem można w Wydziale Budownictwa i Zamówień Publicznych pokój nr 50 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie (kod pocztowy 66-200).

Akapit nr 5 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „urządzenie boiska sportowo-rekreacyjnego na działce nr 74/5 w obrębie wsi Jeziory”

Akapit nr 6 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 19.12.2007r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-12-19 15:04:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-12-19 15:05:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-12-19 15:05:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji