ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie BZP3.II.7331-14/CP/01/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 19.12.2007r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-14/CP/01/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

0BWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - kpa (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świebodzin w imieniu, której występuje Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „powiększenie istniejącego na dz. nr 83/1 boiska sportowo-rekreacyjnego o działkę nr 86/17 w obrębie wsi Borów”.

Akapit nr 5 - brak tytułu

W oparciu o art. 10 ustawy kpa składać uwagi, wnioski i żądania oraz zapoznać się z gromadzonym na bieżąco materiałem można w Wydziale Budownictwa i Zamówień Publicznych pokój nr 50 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie (kod pocztowy 66-200).

Akapit nr 6 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „powiększenie istniejącego na dz. nr 83/1 boiska sportowo-rekreacyjnego o działkę nr 86/17 w obrębie wsi Borów”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-12-19 15:06:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-12-19 15:07:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-12-19 15:07:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-15/CP/01/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 7.01.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-15/CP/01/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - kpa (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „urządzenie placu zabaw dla dzieci w Witosławiu na działce nr 575/16 obręb Glińsk” na wniosek Gminy Świebodzin w imieniu, której występuje Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Akapit nr 5 - brak tytułu

W oparciu o art. 10 ustawy kpa składać uwagi, wnioski i żądania oraz zapoznać się z gromadzonym na bieżąco materiałem można w Wydziale Budownictwa i Zamówień Publicznych pokój nr 50 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie (kod pocztowy 66-200).

Akapit nr 6 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „urządzenie placu zabaw dla dzieci w Witosławiu na działce nr 575/16 obręb Glińsk”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-07 12:31:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-07 12:32:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-07 12:32:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BZP3.I.7331-2/CP/01/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 24.01.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-2/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świebodzin o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wybudowaniu na części działki nr 346/51 i 346/48 w III obr. Świebodzina na Os. Łużyckie przy ul. Sulechowska miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości od 6 do 20 mc w tym minimum 2 dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świebodzin o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wybudowaniu na części działki nr 346/51 i 346/48 w III obr. Świebodzina na Os. Łużyckie przy ul. Sulechowska miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości od 6 do 20 mc w tym minimum 2 dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-24 09:57:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-24 09:58:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-24 09:58:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-1/CP/01/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 31.01.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-1/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Włodzimierza Woźniaka prac. Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego „INSTEL” Sp. j. występującego z pełnomocnictwa inwestora „ ENEA” Oddział Dystrybucji Zielona Góra, z siedzibą ul. Zacisze 65-775 Zielona Góra o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej i linii kablowej SN 15kV i o,4kV na działkach nr 263; 275/1; 204 i 259 w obr. wsi Grodziszcze gm. Świebodzin.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej i linii kablowej SN 15kV i o,4kV na działkach nr 263; 275/1; 204 i 259 w obr. wsi Grodziszcze gm. Świebodzin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-31 12:49:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-31 12:52:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-31 12:52:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BZP.II.7331-2/CP/01/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na części działki nr 141 w obr. Glińsk stacji bazowej PTC nr 41274 na wieży kratowej o wys. ok. 68,0m wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 4.03.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP.II.7331-2/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w tym zadaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Krystian Markowski pracownik PBE ELBUD POZNAŃ S.A.. o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na części działki nr 141 w obr. Glińsk stacji bazowej PTC nr 41274 na wieży kratowej o wys. ok. 68,0m wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-03-04 10:59:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-03-04 11:01:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-03-04 11:01:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-4/CP/01/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. Modernizacja ulicy Rynkowej, Okrężnej, 30-go Stycznia, Kilińskiego w Świebodzinie wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulic oraz podłączeniem istniejących rur spustowych do projektowanej kanalizacji deszczowej na działkach nr 237; 233; 235/19; 234; 246/2; 242; 244; 243/37; 243/27; 243/39; 238/2; 251; 306; 241/2; 245; 232/14 w obr. 2 Świebodzina

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 6.03.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-4/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Janusz Piechowiak pracownik Pracowni Projektowej „PROFIL BIS” o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. Modernizacja ulicy Rynkowej, Okrężnej, 30-go Stycznia, Kilińskiego w Świebodzinie wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulic oraz podłączeniem istniejących rur spustowych do projektowanej kanalizacji deszczowej na działkach nr 237; 233; 235/19; 234; 246/2; 242; 244; 243/37; 243/27; 243/39; 238/2; 251; 306; 241/2; 245; 232/14 w obr. 2 Świebodzina

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-03-06 14:02:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-03-06 14:03:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-03-06 14:03:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BZP3.I.7331-2/CP/06/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 17.03.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-2/CP/06/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O ODWOŁANIU OD DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 3/CP-I/08 Z DNIA 27.02.2008R.

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin o skierowaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze odwołania od wydanej w dniu 27.03.2008r decyzji nr 3/CP-I/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wybudowaniu miejsc postojowych na części działki nr 346/51 i 346/48 w III obr. Świebodzina ilości dodatkowej od 6 do 20 miejsc dla samochodów osobowych w tym minimum 2 dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji po orzeczeniu Samorzadowego Kolegium Odwoławczego umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

o odwołaniu od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/CP-I/08 z dnia 27.02.2008r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-03-17 14:49:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-03-17 14:51:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-03-17 14:51:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6175 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-3/CP/01/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 18.03.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-3/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jerzego Maciejaka prac. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ELPROTON” s.c. występującego z pełnomocnictwa inwestora „ ENEA” Oddział Dystrybucji Zielona Góra, z siedzibą ul. Zacisze 65-775 Zielona Góra o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV dla zasilania zakładu produkcyjnego w Brójcach oraz demontaż wyłączonej z użytkowania, na działkach nr: 612 w II obr. Świebodzina, nr: 145/4; 145/10; 274; 248/4; i 248/7 w obr. wsi Grodziszcze i dz. nr: 2; 5; 6 i 12/7 w obr. wsi Lubinicko gm. Świebodzin”.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-03-18 13:43:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-03-18 13:46:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-03-18 13:46:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP.I.7331-8/CP/01/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 25.03.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP.I.7331-8/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w tym zadaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora PTK CENTERTEL Sp. z o. o., w imieniu której z pełnomocnictwa dalszego udzielonego przez Dyrektora Regionu TP Zachód występuje Pani Angelika Burakiewicz o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na części działki nr 20/57 w III obr. Świebodzina stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 9598 ŚWIEBODZIN POŁUDNIE na wieży kratowej o wys. ok. 40,0m wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na części działki nr 20/57 w III obr. Świebodzina stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 9598 ŚWIEBODZIN POŁUDNIE na wieży kratowej o wys. ok. 40,0m wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-03-25 12:01:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-03-25 12:02:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-03-25 12:02:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego BZP3.I.7331-6/CP/01/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 26.03.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-6/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, w imieniu, którego występuje Pan Maciejak Jerzy pracownik PW „ELPROTON” s.c. z siedzibą w Zielonej Górze, o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i demontażu sieci elektroenergetycznych przy ul Sobieskiego i Kozia w Świebodzinie na działkach nr 1/1 w III obr. i nr 283; 284/6; 284/13; 284/15; 284/16; 284/17; 284/23; 284/24; 284/25; 284/26; 285/1 i 285/2 w IV obrębie Świebodzina.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i demontażu sieci elektroenergetycznych przy ul Sobieskiego i Kozia w Świebodzinie na działkach nr 1/1 w III obr. i nr 283; 284/6; 284/13; 284/15; 284/16; 284/17; 284/23; 284/24; 284/25; 284/26; 285/1 i 285/2 w IV obrębie Świebodzina

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-03-26 12:55:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-03-26 12:57:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-03-26 12:57:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6083 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji