ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie BZP3.II.7331-13/CP/01/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zewnętrznej sieci wodociągowo kanalizacyjnej z przyłączami na działkach nr 140; 49/9 i 47/12 w obrębie Rozłogi gm. Świebodzin.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 23.09.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.II.7331-13/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marka Ogrodniczka, o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zewnętrznej sieci wodociągowo kanalizacyjnej z przyłączami na działkach nr 140; 49/9 i 47/12 w obrębie Rozłogi gm. Świebodzin.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-23 14:54:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-23 14:56:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-23 14:56:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-27/CP/01/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa budynku Szkoły o salę koncertową i część socjalno-biurową z garażami podziemnymi i urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu, na dz. Nr 438 w III Obr. Świebodzina przy ul. Sulechowskiej”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 30.09.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-27/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w tym zadaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie przy ul. Sulechowska o wydanie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj; Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) „Rozbudowa budynku Szkoły o salę koncertową i część socjalno-biurową z garażami podziemnymi i urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu, na dz. Nr 438 w III Obr. Świebodzina przy ul. Sulechowskiej”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-30 11:03:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-30 11:05:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-30 11:05:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania BZP3.I.7331-29/CP/01/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wydanie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy budynku Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Świebodzinie i urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu, na dz. Nr 343/1 w III Obr. Świebodzina przy ul. Łużyckiej 33”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 3.10.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-29/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w tym zadaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: Gmina Świebodzin o wydanie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj; Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) „budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy budynku Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Świebodzinie i urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu, na dz. Nr 343/1 w III Obr. Świebodzina przy ul. Łużycka 33”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-03 14:08:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-03 14:10:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-03 14:10:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-30/CP/1/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji na dz. nr 443; 428/1; 427/3 i 422/20 w II obr. Świebodzina inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie osiedla przy ul. Konarskiego budynki nr 4; 6; 10; 12; 14 i budynek przy drodze od Alei 700-lecia do Ronda Solidarności ”

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 7.10.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-30/CP/1/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świebodzin w imieniu, której występuje Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych mgr inż. Ryszard Łokieć z siedzibą przy ul. Staszica 6 w 66-300 Międzyrzecz, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji na dz. nr 443; 428/1; 427/3 i 422/20 w II obr. Świebodzina inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie osiedla przy ul. Konarskiego budynki nr 4; 6; 10; 12; 14 i budynek przy drodze od Alei 700-lecia do Ronda Solidarności ”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-07 11:33:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-07 11:36:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-07 11:36:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-31/CP/1/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji na dz. nr 390 i 393/11 w II obr. Świebodzina inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie osiedla przy ul. Konarskiego budynki nr 1; 3; 5”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 7.10.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-31/CP/1/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świebodzin w imieniu, której występuje Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych mgr inż. Ryszard Łokieć z siedzibą przy ul. Staszica 6 w 66-300 Międzyrzecz, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji na dz. nr 390 i 393/11 w II obr. Świebodzina inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie osiedla przy ul. Konarskiego budynki nr 1; 3; 5”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-07 11:37:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-07 11:38:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-07 11:38:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6329 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-32/CP/1/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji na dz. nr 390 i 386/14 w II obr. Świebodzina inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie osiedla przy ul. Konarskiego budynki nr 17; 19; 21”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 9.10.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-32/CP/1/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świebodzin w imieniu, której występuje Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych mgr inż. Ryszard Łokieć z siedzibą przy ul. Staszica 6 w 66-300 Międzyrzecz, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji na dz. nr 390 i 386/14 w II obr. Świebodzina inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie osiedla przy ul. Konarskiego budynki nr 17; 19; 21”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-13 08:43:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-13 08:45:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-13 08:45:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6344 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-34/CP/01/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego „budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej – Dom Dziecka na działce nr 588/26 w III obrębie Świebodzina przy ul. Słoneczna i urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu, w ramach Programu Naprawczego Domu Dziecka w Świebodzinie 2008-2010r”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 28.10.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-34/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w tym zadaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: Powiat Świebodzin w imieniu którego z pełnomocnictwa występują Nierzwicka-Mróz Agnieszka i Mróz Grzegorz przedstawiciele firmy ARKOM s.c. z siedzibą w Zielonej Górze przy u. Niecała 2D o wydanie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj; Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) „budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej – Dom Dziecka na działce nr 588/26 w III obrębie Świebodzina przy ul. Słoneczna i urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu, w ramach Programu Naprawczego Domu Dziecka w Świebodzinie 2008-2010r”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-29 14:27:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-29 14:28:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-29 14:28:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-35/CP/01/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wydania warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej i przyłączy do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr: 139; 140/2; 140/3; 140/4; 140/5; 140/6; 140/7; 140/8; 140/9; 140/10; 140/11; 140/12; 140/13; 140/14; 140/15; 140/16; 140/17; 140/18 i 140/19 w I obr. Świebodzina przy ul. Żaków

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 14.11.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-35/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. Zakład Dystrybucji Gazu Zgorzelec w imieniu, której z pełnomocnictwa występuje Wesołowski Włodzimierz pracownik „PRO BUD” z siedzibą ul. Słoneczna 34 w Świebodzinie, o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej i przyłączy do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr: 139; 140/2; 140/3; 140/4; 140/5; 140/6; 140/7; 140/8; 140/9; 140/10; 140/11; 140/12; 140/13; 140/14; 140/15; 140/16; 140/17; 140/18 i 140/19 w I obr. Świebodzina przy ul. Żaków.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-14 13:35:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-14 13:40:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-14 13:40:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-36/CP/1/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie magistralnej sieci cieplnej do śródmieścia Świebodzina wraz z usunięciem kolizji z kanalizacją, oświetleniem, kablami na działkach nr 235; 242/1; 240/14 w I obr. Świebodzina i działkach nr 88/8; 88/12; 89/19; 92; 94; 628; 98/9; 99; 121/8; 159/2; 122; 273/1; 263/1; 265; 264/2; 291/5; 262; 292; 294/2; 294/1; 296/20; 297; 296/1; 283/4; 277; 276; 282/8; 281; 283/2; 285/4; 234 i 233 w II obr. Świebodzina.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 11.12.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-36/CP/1/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Zakład Energetyki Cieplnej w Świebodzinie Sp. z o. o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Cieślak Robert o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie magistralnej sieci cieplnej do śródmieścia Świebodzina wraz z usunięciem kolizji z kanalizacją, oświetleniem, kablami na działkach nr 235; 242/1; 240/14 w I obr. Świebodzina i działkach nr 88/8; 88/12; 89/19; 92; 94; 628; 98/9; 99; 121/8; 159/2; 122; 273/1; 263/1; 265; 264/2; 291/5; 262; 292; 294/2; 294/1; 296/20; 297; 296/1; 283/4; 277; 276; 282/8; 281; 283/2; 285/4; 234 i 233 w II obr. Świebodzina.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-11 13:58:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-11 13:59:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-12-11 13:59:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-37/CP/02/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 8.01.2009r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-37/CP/02/09

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu na wniosek inwestorów; Pani Mlonek Edyta, Klimowicz Jacek, Derlatka Mariusz, Dziubiński Łukasz i Więckiewicz-Ogrodowska Anna, w imieniu których z pełnomocnictwa występuje Pan Szlachetka Zenon pracownik Zakładu Usługowo Projektowego “SANWOD” z siedzibą w 66-100 Sulechów os. Nadodrzańskie 13b/19, postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i urządzeniami budowlanymi na działkach nr 167/9; 167/15; 167/16; 167/8; 167/7; 175/2 i 167/2 w IV obrębie Świebodzina przy ul. Zacisze.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Akapit nr 9 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i urządzeniami budowlanymi na działkach nr 167/9; 167/15; 167/16; 167/8; 167/7; 175/2 i 167/2 w IV obrębie Świebodzina przy ul. Zacisze

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-08 14:25:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-08 14:27:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-08 14:27:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6219 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji