ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie BZP3.I.7331-1/CP/01/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 22.01.2009r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-1/CP/01/09

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin - prowadzi Urząd Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pani Kądziołka Elżbieta pracownik Zakładu „Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany” z siedzibą w Zielonej Gorze przy ul. Migdałowa 4/6, o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. przebudowie kolektora głównego sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na działkach nr 245; 246/2; 246/12 i 247/1 w obr. 2 Świebodzina pomiędzy ul. Wałowa - Okrężna.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Akapit nr 9 - brak tytułu

w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. przebudowie kolektora głównego sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami na działkach nr 245; 246/2; 246/12 i 247/1 w obr. 2 Świebodzina pomiędzy ul. Wałowa - Okrężna.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-22 14:17:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-22 14:18:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-22 14:18:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-36/CP/3/08

Akapit nr 1 - brak tytułu

o ustąpieniu przyczyn zawieszenia postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 11.12.2008r. w sprawie wydania decyzji o dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie magistralnej sieci cieplnej do śródmieścia Świebodzina wraz z usunięciem kolizji z kanalizacją, oświetleniem, kablami na działkach nr 235; 242/1; 240/14 w I obr. Świebodzina i działkach nr 88/8; 88/12; 89/19; 92; 94; 628; 98/9; 99; 121/8; 159/2; 122; 273/1; 263/1; 265; 264/2; 291/5; 262; 292; 294/2; 294/1; 296/20; 297; 296/1; 283/4; 277; 276; 282/8; 281; 283/2; 285/4; 234 i 233 w II obr. Świebodzina.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 30.01.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-36/CP/3/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 97 § 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o ustąpieniu przyczyn zawieszenia postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 11.12.2008r. na wniosek inwestora Zakład Energetyki Cieplnej w Świebodzinie Sp. z o. o. w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Cieślak Robert o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie magistralnej sieci cieplnej do śródmieścia Świebodzina wraz z usunięciem kolizji z kanalizacją, oświetleniem, kablami na działkach nr 235; 242/1; 240/14 w I obr. Świebodzina i działkach nr 88/8; 88/12; 89/19; 92; 94; 628; 98/9; 99; 121/8; 159/2; 122; 273/1; 263/1; 265; 264/2; 291/5; 262; 292; 294/2; 294/1; 296/20; 297; 296/1; 283/4; 277; 276; 282/8; 281; 283/2; 285/4; 234 i 233 w II obr. Świebodzina.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-30 09:18:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-30 09:24:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-30 09:24:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-1/CP/01/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kolektora kanalizacji deszczowej; droga powiatowa 1218F do Struga Leniwka na działkach nr 1230; 131/1 i 132/2 w obr. Rzeczyca.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 30.01.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.II.7331-1/CP/01/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Starostwo Powiatu Świebodzińskiego o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kolektora kanalizacji deszczowej; droga powiatowa 1218F do Struga Leniwka na działkach nr 1230; 131/1 i 132/2 w obr. Rzeczyca

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-30 11:18:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-30 11:19:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-30 11:19:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6329 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Akapit nr 2 - brak tytułu

ul. Jagiellończyka 8

Akapit nr 3 - brak tytułu

66-400 Gorzów Wlkp. (14)

Akapit nr 4 - brak tytułu

IB.IIJMud.7111-272/08

Akapit nr 5 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

Akapit nr 6 - brak tytułu

z up. Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 7 - brak tytułu

Grażyna Kołodziejczak

Akapit nr 8 - brak tytułu

Kierownik Oddziału Administracji Budowlanej w Wydziale Infrastruktury

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojewoda Lubuski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojewoda Lubuski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-10 09:36:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-10 09:42:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-02-10 09:42:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji