ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.I.7331-4/CP/01/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla „Rodzinny Ogród Działkowców im. 1000-lecia w Świebodzinie” na dz. Nr 65; 142; 143; 144; 145 i 590 w III obr. Świebodzina.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Polski Związek Działkowców Zarząd ROD „1000 lecia” w Świebodzinie, z upoważnienia którego występuje Pan Szlachetka Zenon pracownik Z-du Usług Projektowych „SANWOD” z siedzibą na os. Nadodrzańskim 13B/19 w 66-100 Sulechów o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla „Rodzinny Ogród Działkowców im. 1000-lecia w Świebodzinie” na dz. Nr 65; 142; 143; 144; 145 i 590 w III obr. Świebodzina.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 4 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 6 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-16 13:50:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-16 13:52:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-16 13:52:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 03.04.2009r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA

Akapit nr 3 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią

Akapit nr 4 - brak tytułu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

Akapit nr 5 - brak tytułu

zawiadamiam

Akapit nr 6 - brak tytułu

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina
pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzina.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pok. nr 50, w godzinach pracy Urzędu.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Akapit nr 10 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Chmura
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Chmura
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-03 14:19:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-03 14:21:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-03 14:21:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie o wyniku przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 09 kwiecień 2009r

INFORMACJA
o wyniku przetargu

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie działając zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 Nr 207, poz.2108) informuje, że w dniu 09 kwietnia 2009r o godz. 10 w na Basenie Miejskim „Świewoda” w Świebodzinie odbył się II przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego pod działalność biurową położonego na Basenie Miejskim „Świewoda” przy ul. Sulechowskiej 6.
W związku z nie wpłaceniem wadium w określonym terminie, przetarg został unieważniony na podstawie §4.1, pkt.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podpisy członków Komisji:
1. Robert Wojewódka
2. Małgorzata Popławska
3. Wioletta Zańko

Zatwierdził:
Jarosław Aszakiewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Zańko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Zańko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-09 12:36:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-09 12:37:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-09 12:37:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji