ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie BZP3.II.7331-5/CP/01/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 21.04.2009r

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-5/CP/01/09

Akapit nr 3 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w dzialce nr 522/9 w obr. Jordanowo, dla doprowadzenia wody do Stacji Poboru Opłat SPO „Jordanowo” w km 68+341.

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Rytlewskiego Marka pracownika „Transprojekt Gdański” Sp. z o. o. występującego z pełnomocnictwa inwestora „AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA” S.A. o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w dzialce nr 522/9 w obr. Jordanowo, dla doprowadzenia wody do Stacji Poboru Opłat SPO „Jordanowo” w km 68+341.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-21 14:43:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-21 14:44:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-21 14:44:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6090 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-5/CP/01/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Świebodzinie"

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 22.04.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-5/CP/01/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin (prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie) w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Janusz Piechowiak pracownik Pracowni Projektowej „PROFIL BIS” z siedziba w Zielonej Górze o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Świebodzinie - w niżej określonych zadaniach:

Akapit nr 6 - brak tytułu

Zad. nr 1 :

Akapit nr 7 - brak tytułu

przebudowa dróg przy budynkach nr 1, 3, 5 przy ul. Konarskiego z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji oraz usunięciem kolizji telekomunikacyjnych; na działkach nr 393/11; 390; 626 i 627 w II. obr. Świebodzina,

Akapit nr 8 - brak tytułu

Zad. Nr 2:

Akapit nr 9 - brak tytułu

przebudowa dróg i parkingów przy budynkach nr 17, 19, 21 przy ul. Konarskiego, oraz przebudowa ulicy Topolowej, odwodnienie, oświetlenie ulic oraz usunięcie kolizji telekomunikacyjnych; na działkach nr 386/14; 390; 382/10; 374; 383/3; 379/1; 376/1; 376/2; 377 i 378 w II. obr. Świebodzina,

Akapit nr 10 - brak tytułu

Zad. Nr 3:

Akapit nr 11 - brak tytułu

przebudowa drogi dojazdowej od ulicy Konarskiego (przy rondzie Solidarności) do budynku na działce nr 428/10 i połączenia z Aleją 700-lecia z odwodnieniem i przebudową oświetlenia; na działkach nr 443; 444/31; 186 i 185/1 w II. obr. Świebodzina.

Akapit nr 12 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 13 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 14 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 15 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-22 14:38:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-22 14:48:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-22 14:48:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stypendia dla studentów - informacja Starostwa Powiatowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stypendia dla studentów

Jesteś studentem? Możesz już dzisiaj złożyć wniosek o stypendium!
Jakie warunki należy spełnić by otrzymać stypendium?
Poniżej link do strony Starostwa Powiatowego w Świebodzinie z dokładnymi informacjami:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-29 13:01:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-29 13:07:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-29 13:07:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Świebodzina informuje przedsiębiorców z terenu Gminy Świebodzin o konkursie „LUBUSKI LIDER BIZNESU”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina
informuje przedsiębiorców z terenu Gminy Świebodzin
o konkursie
„LUBUSKI LIDER BIZNESU”.

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Gazetą Lubuską zaprasza do udziału w konkursie pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego pt. „LUBUSKI LIDER BIZNESU”.

Celem Konkursu jest :
- Promocja najlepszych przedsiębiorstw firm mających swoją siedzibę na terenie województwa lubuskiego, których osiągnięcia mogą stanowić wzór.
- wspieranie firm poprzez zapoznanie z prawem i normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
- kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa lubuskiego, jako dogodnego obszaru prowadzenia działalności gospodarczej w ramach jej ustawowej wolności i przyjaznych rozwiązań tworzonych przez samorządy lokalne, a także promocja marki LUBUSKIE.


Warunki uczestnictwa w Konkursie:
W Konkursie uczestniczyć mogą przedsiębiorstwa, bez zróżnicowania ich formy prawnej oraz wielkości zatrudnienia, a spełniające poniższe warunki:
- są zarejestrowane na terenie województwa lubuskiego i tu mają swoją siedzibę
- prowadzą działalność gospodarczą przynajmniej przez dwa lata przed momentem zgłoszenia się do Konkursu
- nie posiadają zaległości wobec organów skarbowych i ZUS (stosowne zaświadczenia)
- terminowo złożą w Sekretariacie Konkursu wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą i kompletem załączników i wniosą opłatę konkursową.
Informacja na temat konkursu na stronie: http://www.strefabiznesu.gazetalubuska.pl
Regulamin Konkursu,
Ankieta I Edycji Konkursu
Deklaracja Uczestnictwa w I Edycji Konkursu do pobrania na stronie: http://www.ziph.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=198&Itemid=9
W/w druki można również otrzymać w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Rynkowa 2 II piętro pok. nr 41 .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Szylko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Szylko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-04 14:13:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-04 14:55:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-04 14:55:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.I.7331-6/CP/01/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa na dz. 220/2 i 80/4 w II. Obr. Świebodzina kanalizacji burzowo-deszczowej od ul. Świerczewskiego do istniejącego wypustu i dalej do Strugi Świebodzińskiej z ewentualnym zbiornikiem retencyjnym”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 5.05.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-6/CP/01/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin (prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie) w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pracownia Projektowa „PROFIL BIS” z siedzibą w Zielonej Górze o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa na dz. 220/2 i 80/4 w II. Obr. Świebodzina kanalizacji burzowo-deszczowej od ul. Świerczewskiego do istniejącego wypustu i dalej do Strugi Świebodzińskiej z ewentualnym zbiornikiem retencyjnym”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-05 13:00:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-05 13:09:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-05 13:09:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6137 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 06.05.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA

Akapit nr 4 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią

Akapit nr 5 - brak tytułu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Akapit nr 6 - brak tytułu

zawiadamiam o uchwaleniu

Akapit nr 7 - brak tytułu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Świebodzin

Akapit nr 8 - brak tytułu

obejmującej:

Akapit nr 9 - brak tytułu

teren położony na południe od południowej obwodnicy Świebodzina,
w gminie Świebodzin, w obrębie Chociule

Akapit nr 10 - brak tytułu

oraz

Akapit nr 11 - brak tytułu

działki nr 17/25 i 17/27 położone w gminie Świebodzin, w obrębie Lubinicko

Akapit nr 12 - brak tytułu

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pok. nr 50, w godzinach pracy Urzędu.

Akapit nr 13 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 14 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Chmura
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Chmura
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-06 08:03:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-06 08:17:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-06 08:17:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gmina Świebodzin informuje, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w ul. 30-go Stycznia z dniem 18 maja 2009 r. zostanie wprowadzona nowa, tymczasowa organizacja ruchu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 05.05.2009 r. Gmina Świebodzin informuje, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w ul. 30-go Stycznia z dniem 18 maja 2009 r. zostanie wprowadzona nowa, tymczasowa organizacja ruchu. Z ruchu zostanie wyłączony fragment ul. 30-go Stycznia na odcinku od ul. Wałowej do ul. Okrężnej. W związku z powyższym zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów wjazd z ul. Wałowej w ul. 30-go Stycznia w kierunku ul. Okrężnej i ul. Rynkowej (do ratusza). Przejazd z ul. Wałowej w ul. 30-go Stycznia będzie możliwy tylko w kierunku Placu Wolności. Wstępnie zakłada się, że zmiany w organizacji ruchu potrwają do września 2009 roku. Burmistrz Świebodzina

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Kościukiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Kościukiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-07 10:04:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-07 10:08:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-07 10:08:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-7/CP/1/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 25.05.2009r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-7/CP/1/09

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. << zagospodarowanie działek w ii obr. Świebodzina przy parku miejskim „park chopina” nr 309/19 i część działki nr 309/17 poprzez utwardzenie placu i urządzenie zieleni wraz z oświetleniem oraz budowa osłony śmietnikowej >>.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świebodzin (prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie) w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Henryk Żyżak prac Pracowni „Usługi Projektowe o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. << zagospodarowanie działek w ii obr. Świebodzina przy parku miejskim „park chopina” nr 309/19 i część działki nr 309/17 poprzez utwardzenie placu i urządzenie zieleni wraz z oświetleniem oraz budowa osłony śmietnikowej >>.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-25 14:44:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-25 14:47:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-25 14:47:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji