ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.I.7331-12/CP/01/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa złącza kablowego SN 15kV na dz. Nr 194 do zasilania obiektów handlowych na dz. Nr 191/1 przy ul. Wojska Polskiego w I obr. Świebodzina”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-23 08:58:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-23 09:00:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-23 09:00:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Akapit nr 2 - brak tytułu

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Akapit nr 3 - brak tytułu

IB.II.JMud.7160-8/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

Obwieszczenie
 Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) zawiadamiam, że została wydana Zarządowi Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Akapit nr 6 - brak tytułu

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 od km 35+678,00 do 39+333,00 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Chociule-Świebodzin, gm. Świebodzin".

Akapit nr 7 - brak tytułu

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w godzinach od 7:30 do 15:30 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 - Wydział Infrastruktury, pokój 1108.

Akapit nr 8 - brak tytułu

z up. Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 9 - brak tytułu

Grażyna Kołodziejczak

Akapit nr 10 - brak tytułu

Kierownik Oddziału Administracji Budowlanej w Wydziale Infrastruktury

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-02 15:34:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-02 15:44:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-02 15:44:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Akapit nr 2 - brak tytułu

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Akapit nr 3 - brak tytułu

IB.II.JMud. 7160-14/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

Obwieszczenie
Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 5 - brak tytułu

W związku z uzgodnieniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S3 Świnoujście - Lubawka - Granica Państwa, zadanie: WĘZEŁ MIĘDZYRZECZ POŁUDNIE - ­WĘZEŁ SULECHÓW, odcinek 3: km 24+500 do km 32+300" i zakończeniem oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, Wojewoda Lubuski postanowieniem z dnia 03.11.2009r., znak: IB.II.JMud.7160-14/09 podjął postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przedmiotowego przedsięwzięcia, wszczętego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra działającej w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Żelazna 59,00-848 Warszawa.

Akapit nr 6 - brak tytułu

z up. Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 7 - brak tytułu

(-) Grażyna Kołodziejczak

Akapit nr 8 - brak tytułu

Kierownik Oddziału Administracji Budowlanej w Wydziale Infrastruktury

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-04 13:21:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-04 13:27:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-04 13:27:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8465 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.II.7331-10/CP/01/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie drogi osiedlowej poprzez utwardzenie nawierzchni oraz korekty skrzyżowania poprzez budowę nowego odcinka drogi oraz budowie kolektora kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę; na działkach nr 531; 165/3; 513; 168/9; 168/10; 788; 826/1; 791; 803; i 827/2 w obrębie Jordanowo.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 10.11.2009r

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.II.7331-10/CP/01/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie drogi osiedlowej poprzez utwardzenie nawierzchni oraz korekty skrzyżowania poprzez budowę nowego odcinka drogi oraz budowie kolektora kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę; na działkach nr 531; 165/3; 513; 168/9; 168/10; 788; 826/1; 791; 803; i 827/2 w obrębie Jordanowo.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-10 13:19:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-10 13:21:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-10 13:21:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12043 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji