ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 1 w Świebodzinie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 1

Na podstawie art. 63 ust.10 oraz art.29 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t. j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U.z 2017r., poz.1587)
Burmistrz Świebodzina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 1 w Świebodzinie, os. Łużyckie 28.
Treść ogłoszenia konkursu określa załącznik.

Burmistrz
Tomasz Sielicki
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-05 07:27:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-05 07:29:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-10 11:25:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
989 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków o przyznanie stypendium za twórczość artystyczną i działalność kulturalną tzw. stypendium artystyczno- kulturalne.

Ogłoszenie Burmistrza Świebodzina

Ogłoszenie

 
Burmistrz Świebodzina informuje, iż do 13 lutego 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium za twórczość artystyczną i działalność kulturalną tzw. stypendium artystyczno- kulturalne.
Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium na 2020 r. należy przedłożyć rekomendacje oraz program stypendialny na okres 10 miesięcy.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród oraz ich wysokość w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierających uzdolnione artystycznie osoby w Gminie Świebodzin określone zostały uchwałą nr XL/527/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 24 lutego 2010 r. ( tekst jednolity – Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Świebodzinie z  dnia 28 stycznia 2014 r., Dziennik Urzędowy Woj. Lub. poz. 244 z dnia 29 stycznia 2014 r.).
Wnioski sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pok.22 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-24 10:31:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-24 10:45:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24 11:45:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
861 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na rok 2020

Obwieszczenie

Świebodzin, 2020-01-22
OKS.6344.01.2020.MM1
 
 
 
Konsultacje w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na rok 2020
 
Obwieszczenie
 
Burmistrz Świebodzina na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie wraz z załącznikami w sprawie określenia na rok 2020 – wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Świebodzin oraz sezonu kąpielowego i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian w/w projektu uchwały na następujących zasadach:
 
1. Forma składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
  1. pisemnie na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin,
  2. elektronicznie na adres: ,
  3. ustnie, do protokołu – Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, pokój nr 71( III piętro) , w godzinach pracy Urzędu.
 
2. Miejsce składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu,
pokój nr 71 (III piętro) , w godzinach pracy Urzędu.
 
3. Termin składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
w terminie 21 dni – od dnia 23.01.2020 r. do 12.02.2020 r. (włącznie).
 
4. Termin rozpatrzenia złożonych uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie www.bip.swiebodzin.eu oraz na stronie internetowej www.swiebodzin.eu

 

 

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-22 14:08:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-22 14:09:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-22 15:09:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
861 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji