ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Charakterystyka Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Geologia i geomorfologia

Informacja ogłoszona dnia 2008-01-22 13:44:38 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Budowę geologiczną terenów m. i gm. Świebodzin tworzą osady plejstoceńskie, pod nimi położone są osady mioceńskie. Układ ten został zaburzony w wyniku silnych ruchów przesuwającego się lodowca w okresach kolejnych zlodowaceń. W wyniku tych zaburzeń strop osadów mioceńskich występuje tu na różnej głębokości od 100 m. (okolice Świebodzia ) do 2 m (okolice Rzeczycy). Osady te (trzeciorzędowe) wykształcone zostały w postaci piasków drobnych, iłów i mułków oraz węgla brunatnego. (Węgiel był eksploatowany metodą odkrywkową w: Rusinowie, Glińsku i Rzeczycy. )

2. Na terenie omawianej jednostki można wyróżnić 3 subregiony, różniące się rzeźbą terenu oraz budową geologiczną: wysoczyznę morenową (czołową i falistą), równiny sandrowe i rynny glacjalne.
Poniżej podaje się ich charakterystykę:
ˇ morena czołowa spiętrzona występuje we wschodniej części gminy, na północny-zachód od Rusinowa, na wschód i południowy-wschód od Glińska oraz w rejonie wsi Jeziory i Raków; jest to obszar łagodnych pagórków wyniesiony do rzędnych 130-140m. n.p.m.; przeważają tu spadki do 10%, ale w partiach bardziej stromych osiągają 10-20 %, a lokalnie nawet ponad 20%; dolinki przecinające wzniesienia są na ogół wąskie o szerokości od kilku do kilkudziesięciu metrów, przeważnie mają charakter nieckowaty; drugą część wysoczyzny morenowej o falistym układzie zajmuje duży obszar w środkowej części gminy (na południe od Rusinowa, Ługowa oraz na wschód od Lubinicka i Rudgerzowic; wierzchołki płaskich wzniesień osiągają tu wysokość 110-120 m. n.p.m., a spadki nie przekraczają 10%, a nawet 5%; tereny wysoczyzn zbudowane są z glin piaszczystych, zwięzłych i pylastych, często z domieszką kamieni oraz piasków gliniastych; utwory te o różnej miąższości zajmują ok. 60% powierzchni gminy; większe obszary osadów gliniastych znajdują się w okolicach: Świebodzina, Gościkowa, Glińska, Rusinowa i Rosina; osady piaszczyste pochodzenia fluwioglacjalnego występują w postaci nieregularnych enklaw zalegających często na glinach zwałowych; osady te składają się z piasków drobnych i średnich z domieszką żwirów;
ˇ poziom sandrowy wyżynny zajmuje południowo-zachodnią część gminy na zachód od wsi Borów i na południe od Lubogóry; położony jest on na wysokości 80-110m. n.p.m.; doliny rozcinające sandr są na ogół nieckowate, zajmują niekiedy obniżenia wytopiskowe z licznymi zagłębieniami bezodpływowymi o średnicy 300-400 m; zbudowane są przez serie piaszczystych osadów o znacznej miąższości, złożonych głównie z piasków drobnych i średnich;
ˇ rynny subglacjalne stanowią obszary utworzone przez wody roztopowe lądolodu; w części północnej terenów gminy występuje Rynna Jordanowsko-Niesulicka, w której położone są wsie: Gościkowo, Jordanowo; jej dnem płynie rzeka Paklica, na terenie tym znajdują się liczne jeziora i torfowiska; północne krawędzie rynny na północ od Gościkowa są wysokie do 20 m i strome, porozcinane przez liczne wąwozy; w położonej w centrum gminy Rynnie Świebodzińsko-Podłogórskiej leży miasto Świebodzin oraz jezioro Lubinickie i Zamecko; w Rynnie Wilkowsko-Przetocznickiej położone są jeziora Wilkowskie i Lubich; w/w rynny posiadają zróżnicowaną szerokość od 100 m do kilku kilometrów.

3. Część wschodnia oraz południowo -zachodnich terenów gminy położona jest na Równinie Torzymskiej na równinie sandrowej na wysokości 75-90 m. n.p.m., rozciętej szerokimi, łagodnymi dolinami z lokalnie występującymi obniżeniami bezodpływowymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edmund Miara
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edmund Miara
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-22 13:37:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-22 13:44:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-23 15:10:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony