ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Charakterystyka Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zasoby wodne

Informacja ogłoszona dnia 2008-01-22 13:44:42 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. M. i gm. Świebodzin położone są w całości w dorzeczu Odry, na wododziale między rzeką Odrą i Wartą, przebiegającym grzbietami wzgórz na południe od wsi Glińsk i Rusinów. Podstawowy układ hydrograficzny gminy tworzą:
ˇ rzeka Paklica (lewobrzeżny dopływ Obry z ujściem do tej rzeki na terenie miasta Międzyrzecza; długość głównego cieku wynosi 40,0 km, na terenie gminy przepływa od kilometra 17 + 800 do 32 + 300; charakterystyczne przepływy przy ujściu wynoszą: SNQ = 0,26 m3/sek; SW = 0,70m3/sek; SWW = 2,13 m3/sek);
ˇ rzeka Struga Świebodzińska (wypływająca z jeziora Wilkowo i płynąca poprzez jezioro Zamecko i Lubich do zlewni rzeki Obrzycy; na terenie gminy przepływa do kilometra 20+300).
Uzupełniają w/w układ:
ˇ rzeka Borowianka (lewobrzeżny dopływ rzeki Ołobok o całkowitej długości = 5,6 km; na terenie gminy płynie od kilometra 3 + 900 do końca);
ˇ rzeka Jabłonna (prawobrzeżny dopływ rzeki Odry wpadający do niej w km 478 + 000; całkowita długość cieku wynosi 18,0 km. na terenie gminy płynie od km 15 + 500 do końca; charakterystyczne przepływy w rejonie granicy gminy wynoszą: SNQ = 0,0097 m3/sek; SW = 0,033 m3/sek; SWW = 0,295 m3/sek).
ˇ rzeka Lisica (o długości całkowitej 12,0 km; na terenie gminy płynie od km 6 + 000 do końca);
ˇ rzeka Słomka (o długości całkowitej 16,0 km; na terenie gminy płynie od km 13 + 800 do końca; charak-terystyczne przepływy w przekroju 12 + 145 wynoszą: SNQ = 0,035 m3/sek; SW = 0,091 m3/sek);
ˇ rzeka Świebodka (o długości całkowitej 9,4 km; na terenie gminy płynie od km 8 + 000 do końca; cha-rakterystyczne przepływy przy ujściu do jeziora Niedźwiedno wynoszą; SNQ = 0,02 m3/sek; SW = 0,07m3/sek; SWW = 0,45 m3/sek);
Wsie Gościkowo i Jordanowo leżą bezpośrednio nad brzegami Paklicy, której wody odprowadzane są do zlewni Warty, wsie Rusinów, Glińsk położone są nad małymi potokami będącymi jej dopływani. Miasto Świebodzin położone jest w rynnie polodowcowej odwadnianej przez rzekę Lubiniecką Strugę, która również przepływa przez jeziora Zamecko i Lubienickie. Pozostałe wsie gminy np.: Borów, Rozłogi leżą nad jeziorami lub nad ciekami odwadniającymi rynny polodowcowe.

2. Największymi jeziorami gminy są:
Jezioro Paklicko Wielkie, (o powierzchni 196,0 ha i maksymalnej głębokości 22,2 m., położone jest w rynnie polodowcowej Niesulicko-Jordanowskiej; w jego pobliżu znajduje się kilka małych eutroficznych jezior położonych na dnie tej samej rynny polodowcowej, są to jeziora:
Białe - o pow. 2,1 ha, Jordanowskie - 1,9 ha,
Kociołek - 4,3 ha, Radno - pow. 3,2 ha,
Tymień - koło Nowego Dworku - 6,3 ha);
Jezioro Wilkowskie (o powierzchni 130,5 ha i maksymalnej głębokości 23,7 m); 
Jezioro Lubinieckie (Poznańskie) (o powierzchni 79,4 ha i maksymalnej głębokości 5,9 m; jest to jezioro rynnowe, bardzo mocno wydłużone; w jego otoczeniu znajduje się koło wsi Grodziszcze silnie zeutrofizowany mały zbiornik wodny o pow. ok. 2 ha).
W bezpośrednim sąsiedztwie gminy znajduje się Jezioro Niesłysz (o powierzchni 496,6 ha, w tym wysp 10,4 ha, maksymalnej głębokości 34,7 m. i objętości 345mln m3; a do gminy tej należą jedynie jego brzegi południowo-wschodnie; jezioro jest położone na wododziale między zlewnią Odry i Warty i jest zasilane głównie przez wody podziemne; nadmiar wody odprowadzany jest ku południowi przez kanał Ołobok do rzeki Odry);

3. Na terenie gminy znajdują się ponadto mniejsze zbiorniki, tj.:
ˇ Jezioro Zamecko, położone na wschód od miasta Świebodzin (o powierzchni 17 ha i głębokości mak-symalnej 2,2 m. i mocno zamulonym dnie, jest ono odbiornikiem ścieków z miasta Świebodzina, po uruchomieniu części biologicznej miejskiej oczyszczalni ścieków zostało ono ponownie zarybione; planowana była rekultywacja jeziora polegająca na wydobyciu namułów z dna i wykorzystaniu ich do użyźnienia gruntów ornych);
ˇ Jezioro Trzcinno położone na wododziale w rynnie Świebodzińsko-Podłogórskiej (o powierzchni 5,0 ha i głębokości maksymalnej ok. 2,5 m);
ˇ Jezioro Lubich/Lubogóra (o powierzchni 12 ha i głębokości maksymalnej 3,3 m);
ˇ Jezioro Księżno (o powierzchni 7,1 ha i maksymalnej głębokości 4,6m).

4. Na terenie m. i gm. Świebodzin występuje jeden lub dwa użytkowe poziomy wodonośne o charakterze subartezyjskim. Horyzonty wodonośne śródglinowe zasilane są w wodę w rejonach występowania kopalnych rynien hydrologicznych, np. w regionie Świebodzina, które mają więź hydrologiczną z wodami subartezyjskimi. We wsiach: Gościkowo, Grodziszcze, Kiełcze, Kupienino, Lubienicko, Rusinów, Rzeczyca, Wityń ujmowana jest woda z osadów śródglinowych. Dużej miąższości warstwa gliny zabezpiecza wody podziemne przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z powierzchni ziemi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edmund Miara
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edmund Miara
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-22 13:39:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-22 13:44:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-23 15:11:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony