ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

POSIEDZENIA KOMISJI MAJ 2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ, W ZALEŻNOŚCI OD DECYZJI PRZEWODNICZĄCEGO RADY, PRZEWODNICZĄCEGO DANEJ KOMISJI,  ODBYWAJĄ SIĘ W SALI SESYJNEJ W RATUSZU ( PLAC JANA PAWŁA II 1)  W TRYBIE ZDALNYM - PRZY ZDALNYM UDZIALE RADNYCH ( art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysyowych ( Dz. U.z 2021 poz. 2095 z późn. zm.).  LUB STACJONARNYM Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO 
 
Art.  15zzx.  [Zdalny tryb obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego, związków metropolitalnych, regionalnych izb obrachunkowych i samorządowych kolegiów odwoławczych]
1.  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
2.  Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.
3.  Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie.
 
Z uwagi na to osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu, nie będące członkami komisji, pracownikami Urzędu Miejskiego, zaproszonymi przez komisję gośćmi,  proszone są o kontakt telefoniczny z Biurem Rady Miejskiej tel. 68 4750 888 lub Przewodniczącym danej komisji/ Przewodniczącym Rady Miejskiej (kontakt do radnych w zakładce Rada Miejska, informacje o składzie komisji w zakładce Komisje ). najpóźniej na dzień przed planowanym posiedzeniem. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Komisji
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-06 07:20:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Daria Skowronek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-06 07:23:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Daria Skowronek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-13 08:52:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
44 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

TRANSJMISJA OBRAD RADY - SESJE RADY MIEJSKIEJ - INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że od grudnia transmisje z sesji Rady Miejskiej w Świebodzinie odbywać będą się za pośrednictwem platformy 
Oznacza to że transmisja sesji na żywo nie będzie już dostępna w serwisie YouTube.
Bezpośredni link do transmisji:  
Bezpośredni link do kanału gminy: 
 
 
Protokoły z posiedzeń komisji skarg, wniosków i petycji udostepniane są na wniosek z uwagi na konieczność  anonimizacji. 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Daria Skowronek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-23 12:53:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Daria Skowronek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-23 12:55:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Daria Skowronek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-11 11:49:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »