ˆ

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja ogłoszona dnia 2007-05-22 12:21:20 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr 6/90
Naczelnika Miasta i Gminy w Świebodzinie
z dnia 14.05.1990r.

w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie

Na podstawie par 1 ust. 1 pkt. 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984r. w sprawie określenia uprawnień jakie zachowują terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej /Dz. U. Nr 25 poz. 128/ oraz par 1 uchwały Nr XI/64/90 Rady Narodowej w Świebodzinie z dnia 26 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Tworzy się Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie zwany dalej "Ośrodkiem".
2. Ośrodek przejmuje:
1. zadania i pracowników socjalnych 8 wyodrębnione z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie.
2. wyodrębnione z urzędu ...-... w ...-... stanowisko pracy d/s pomocy społecznej wraz z zadaniami w zakresie pomocy społecznej.
3. środki budżetowe urzędu na pomoc społeczną oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie na działalność merytoryczną oraz wydatki rzeczowe i osobowe.
4. środki budżetowe na działalność merytoryczną oraz na wydatki rzeczowe i osobowe jednostki budżetowe zwane dalej Domem Dziennego Pobytu.

§ 2
/Postanowienia w sprawie warunków czasowego korzystania z lokali, urządzeń i transportu - w/g uzgodnień Naczelnika Gminy z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej/.

§ 3
1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną objętą budżetem Gminnej Rady Narodowej w Świebodzinie podległą Naczelnikowi.
2. Ośrodek korzysta z uprawnień terenowego organu administracji państwowej o właściwości szczególnej d/s pomocy społecznej na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987r. w sprawie określenia rodzajów spraw, których prowadzenie terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej mogą powierzać kierownikom państwowych przedsiębiorstw, zakładów i instytucji podporządkowanych radzie narodowej oraz sposobie powierzania /Dz. U. Nr 40 poz. 229/

§ 4
Do podstawowych zadań Ośrodka należą:
1. rozpoznanie, ustalenie oraz analizowanie potrzeb pomocy społecznej na obszarze gminy,
2. organizowanie pomocy środowiskowej,
3. udzielanie świadczeń pieniężnych, niepieniężnych i rzeczowych,
4. tworzenie i prowadzenie domów dziennego pobytu, klubów rencistów i emerytów, ośrodków adaptacyjnych i opiekuńczych, wspieranie i koordynowanie działalności innych podmiotów działających w zakresie pomocy społecznej.

§ 5
Ośrodkiem kieruje Dyrektor - Kierownik odpowiedzialny za jego działalność.

§ 6
Organizację Ośrodka określa regulamin nadany przez Naczelnika.

§ 7
Wykonanie zarządzenia powierza się:
1. z-ca Dyrektora d/s społecznych i ZOZ w Świebodzinie

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 1990r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Jarmoliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jarmoliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-05-22 12:19:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Jarmoliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-05-22 12:21:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-23 12:36:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2794 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony