ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wydział Finansowo-Budżetowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kontakt z pracownikami Wydziału Finansowo - Budżetowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

SKARBNIK GMINY – ZABŁOCKA IZABELA
I piętro, pokój nr 13, telefon 068 4750 884
 
Z-CA SKARBNIKA GMINY – JASIŃSKA MARIA
I piętro, pokój nr 24, telefon 068 4750 895
 
Inspektor – BABICZ MAŁGORZATA
I piętro, pokój nr 26, telefon 068 4750 897
 • Windykacja należności z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami i ogródkami.
Inspektor - BANIA MARZENA
Parter, pokój nr 4, telefon 068 4750 875
 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych,
 • Sprawy spadkowe w ŁZP i w podatku od nieruchomości,
 • Postępowanie podatkowe - osób fizycznych wzywanych na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Zabezpieczenie należności podatkowych - hipoteka.
Podinspektor – CICHAŃSKA MARIA
Parter, pokój nr 28, telefon 068 4750 875
 • Wymiar podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych,
 • Księgowanie i windykacja dochodów budżetowych z tytułu wieczystego użytkowania.
Inspektor – CIECHANOWICZ MAGDALENA
I piętro, pokój nr 26, telefon 068 4750 897
 • Księgowanie i windykacja dochodów budżetu gminy.
Ogrodniczak Marta
Parter, pokój nr 5 - kasa, telefon 068 4750 876
 • Obsługa kasowa Urzędu Miejskiego.
Specjalista – DYMITRASZCZUK EWA
I piętro, pokój nr 25, telefon 068 4750 896
 • Sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz instytucji kultury: Muzeum Regionalnego, Biblioteki Publicznej, Świebodzińskiego Domu Kultury,
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji do ZUS,
 • Wydawanie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników oraz zaświadczeń RP-7 do celów emerytalno - rentowych,
 • Sporządzanie list wynagrodzeń na podstawie umów zleceń, umów o dzieło i prowizji.
Inspektor – DZIEWA MARTA
I piętro, pokój nr 7, telefon 068 4750 897
 • Windykacja zaległości podatkowych.
 
Inspektor – GENDERA ELŻBIETA
Pomoc administracyjna - KOTLICKA KRYSTYNA
I piętro, pokój nr 27, telefon 068 4750 898
 • Księgowanie i windykacja wydatków budżetu gminy.
Inspektor – SZULC ANNA
I piętro, pokój nr 25, telefon 068 4750 896
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz instytucji kultury: Muzeum Regionalnego, Biblioteki Publicznej, Świebodzińskiego Domu Kultury,
 • Rozliczanie delegacji służbowych i prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • Przygotowanie merytoryczne wniosków osób fizycznych w zakresie zwrotu opłaty skarbowej,
 • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym.
Inspektor  – KISIELOW KATARZYNA
I piętro, pokój nr 28, telefon 068 4750 899
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatku VAT,
Specjalista – KORALEWSKA AGNIESZKA
Parter, pokój nr 6, telefon 068 4750 877
 • Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 • Opłata miejscowa,
 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy publicznej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą inną niż rolnicza,
 • Zaświadczenia o stanie zaległości i potwierdzeń wpłat do KRUS.
Pomoc administracyjna – NIERZWICKA KINGA
II pietro, pokój nr 42, telefon 068 4750 499
 • Księgowanie i windykacja, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Pomoc administracyjna – NAJDEK AGNIESZKA
II pietro, pokój nr 42, telefon 068 4750 499
 • Księgowanie i windykacja, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Specjalista - NYSIEWICZ EWELINA
I piętro, pokój nr 28, telefon 068 4750 899
 • Księgowanie i windykacja dochodów budżetowych w zakresie opłaty opłaty cmentarnej (usługi i sprzedaż).
 • Księgowanie i windykacja dochodów budżetowych gminy w zakresie czynszu za lokale użytkowe, dzierżawy ogródków gastronomicznych przy tych lokalach, opłat z tytułu wywozu i składowania nieczystości stałych oraz opłat za wodę i ścieki,
 • Księgowanie i windykacja operacji ksiegowych ZFŚS.
Inspektor – OLECHNOWICZ ZOFIA
I piętro, pokój nr 28, telefon 068 4750 899
 • Księgowanie i windykacja dochodów budżetowych z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, pod kioskami i pawilonami oraz terenami pod garaże,
 • Księgowanie i windykacja dochodów budżetowych z tytułu Czynszu Dzierżawnego gruntów będącychzasobamigruntowymi wykorzystywanymi rolniczo.
Inspektor – PACUK KATARZYNA
Parter, pokój nr 7, telefon 068 4750 878
 • Księgowanie i windykacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 • Zaświadczenia o stanie zaległości,
 • Windykacja należności w zakresie podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego,
 • Inkaso sołtysów.
Podinspektor –SZMERGAŁ TAMARA
Parter, pokój nr 6, telefon 068 4750 877
 • Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz podatku rolnego i leśnego,
 • Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz o pomocy de minimis w rolnictwie.
Inspektor – RZEPSKA BARBARA
I piętro, pokój nr 27, telefon 068 4750 898
 • Księgowanie i weryfikacja ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu i rozliczanie inwentaryzacji,
 • Przygotowanie dokumentów do operacji kasowych i bankowych,
 • Obsługa elektronicznego systemu bankowego.
Inspektor – MATEJKO ANETA
Parter, pokój nr 4, telefon 068 4750 878
 • Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych,
 • Księgowanie i windykacja podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych,
 • Zaświadczenia o stanie zaległości i udzielonej pomocy publicznej dla osób prawnych,
 • Rozliczanie opłaty targowej,
 • Księgowanie i windykacja podatku rolnego, leśnego osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego,
 • Inkaso sołtysów.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Zabłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Zabłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-15 14:40:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-15 14:44:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-06 12:26:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »