ˆ

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania wydziału GKiM

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
- organizowanie zbiórki i odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy
2. Realizacją zadań związanych z właściwą eksploatacją i rozbudową oświetlenia ulicznego w Gminie
3. Realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne w zakresie zasad i terminów przekazywania środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą, znajdujących się na terenie gminy Świebodzin.
4. Utrzymaniem zieleni komunalnej w tym parków.
5. Zapewnieniem warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami - utrzymaniem wysypisk i ich rekultywacją.
6. Utrzymaniem we właściwym stanie sieci burzowo-deszczowej.
7. Utrzymaniem miejskich i gminnych urządzeń melioracyjnych i studni
8. Nadzorem nad zapewnieniem dostaw wody i odbioru kanalizacji.
9. Utrzymaniem cmentarzy komunalnych i zabytkowych
10. Organizacją i utrzymaniem targowisk na terenie miasta.
11. Prowadzeniem spraw związanych z utrzymaniem szaletów miejskich.
12. Organizacją i utrzymaniem placów zabaw
13. Dokonywaniem zakupu urządzeń komunalnych.
14. Prowadzeniem spraw związanych z nazewnictwem ulic i osiedli.
15. Realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w tym m.in.:
- organizowaniem i utrzymaniem wybiegów dla psów,
- organizowaniem akcji wyłapywania bezpańskich psów.
- wydawaniem zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne
16. Realizacją zadań wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkalnych .
17. -
18. Prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem lokalami użytkowymi.
- przygotowywaniem umów najmu na lokale użytkowe
- sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem remontów w lokalach użytkowych.
- utrzymaniem świetlic wiejskich
19. Realizowaniem inwestycji komunalnych
20. Przygotowywaniem procedury wyboru dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy w ramach ustawy o zamówieniach publicznych w trybie z wolnej ręki do 30000 EURO dla dostaw, robót budowlanych i usług, których zamawiającym jest Gmina Świebodzin.
21. Inspirowaniem rozwoju komunalnego budownictwa mieszkaniowego
22. Elektroniczne przesyłanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEiDG).
23. Ustalaniem i kontrolą przestrzegania czasu pracy w placówkach detalicznych oraz zakładach gastronomicznych i usługowych.
24. Realizacją zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych.
- prowadzeniem ewidencji hoteli; innych obiektów hotelarskich; w których świadczone są usługi hotelarskie.
- kontrolą obiektów hotelarskich znajdujących się na terenie Gminy Świebodzin.
25. Realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym .
- wydawaniem licencji na wykonywanie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Świebodzin.
- wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regulowanych osób na terenie Gminy Świebodzin
26. Realizacją zadań wynikających z ustawy o organizowaniu imprez masowych.
- wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych.
27. Realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
28. Koordynacją i współpracą z:
- Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o.
- Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Szylko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-24 10:25:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-24 10:32:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-23 09:15:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23804 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontakt z pracownikami wydziału

Akapit nr 1 - brak tytułu

Skład osobowy
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Wydział GKiM - ul. Rynkowa 2

Kierownik Wydziału - Michał Kowalczyk
pokój nr 38, telefon : 68 4750 911
– utrzymanie sieci burzowo deszczowej i rowów melioracyjnych.

Zastępca Kierownika Wydziału  Daria Kołaodziejek
pokój nr 41, telefon: 68 4750 910

Pomoc adminstracyjna Monika Marciniak
pokój nr 39, telefon: 68 4750 908 – oświetlenie uliczne na terenie miasta i Gminy, cmentarze Komunalne.

Inspektor - Agnieszka Jankowska
pokój nr 41, telefon: 68 4750 910
- gospodarka lokalami użytkowymi , świetlice wiejskie

Inspektor - Wiesław Kuśmierz
pokój nr 42, telefon: 68 4750 912
- remonty w lokalach komunalnych użytkowych i świetlicach wiejskich

Inspektor – Rozalia Sawicka
pokój nr 39, telefon 68 4750 908
- gospodarka komunalna, utrzymanie czystości na chodnikach, placach i parkingach, zieleń miejska , place zabaw, zakupy i remonty urzadzeń komunalnych.
 
Inspektor -  Emilia Brodowska
pokój nr 43, telefon 68 4750 909
- gospodarka odpadami komunalnymi
 
Wydział GKiM - ul. Cegielniana 2

Pomoc Administracyjna - Krzysztof Bukowian
pokój nr 4, telefon 68 4750 854
- remonty w mieszkaniach komunalnych.

Podinspektor - Jadwiga Dybko
pokój nr 4, telefon: 68 4750 854
- administrator mieszkań komunalnych, sprawy przydziału mieszkań komunalnych

Pomoc Administracyjna -  Andrzej Śliwiński
pokój nr 13, telefon: 68 4750 864
- odczytywanie wodomierzy, rozliczanie odpłatności za wodę i kanalizację


Cmentarz Komunalny - ul. Łęgowska 8
Biuro Cmentarza
Inspektor - Paweł Galimowski
Administrator Cmentarza - Przemysław Stachura
telefon: 68 4750 847


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w m. Jeziory
 
Jan Giejsztor
telefon 68 4750909
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Szylko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-24 10:25:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-24 10:32:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11 09:40:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27654 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Cmentarze Komunalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z likwidacją Zakładu Budżetowego – Administracji Budynków Komunalnych w Świebodzinie z dniem 01 lipca 2001 r zadanie związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego oraz Komunalnego Domu Pogrzebowego zostało włączone do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie. Z dniem 1 stycznia 2020 roku działalność cmentarzy została zreorganizowana - zaprzestano świadczenia usług pogrzebowych oraz rozwiązano stanowiska Zarządców Cmentarzy Wiejskich w m. Jordanowo, Jeziory, Chociule, Lubinicko, które weszły w skład jednej administracji.

Bezpośredni nadzór nad Cmentarzem sprawuje Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu, któremu podlega dwóch pracowników umysłowych i pięciu fizycznych stanowiących obsadę administracji cmentarzy. Do zadań Administracji Cmentarzy należy realizacja zadań związanych z utrzymaniem i zarządzaniem Cmentarzami Komunalnymi Gminy Świebodzin w myśl obowiązujących przepisów.

Wyszukiwarka grobów

CENNIK OPŁAT CMENTARNYCH 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Szylko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-25 15:11:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-25 15:14:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11 09:37:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
32682 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »