ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania Wydziału

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami.
1) Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi zasób nieruchomości gminnych, w tym ich zbywanie, wydzierżawianie, wy najmowanie, oddawanie w trwały zarząd, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi i wykonywanie czynności podobnych.13
2) Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,
2) Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, komunalizacją nieruchomości stanowiących właskomunalizacją nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, pozyskiwaniem terenów do ność Skarbu Państwa, pozyskiwaniem terenów do dzierżawy.dzierżawy.
3) Zlecanie wykonania dokumentacji geodezyjnej, szacunkowej oraz innych opinii i opracowań
3) Zlecanie wykonania 3) Zlecanie wykonania dokumentacji geodezyjnej, szacunkowej oraz innych opinii i opracowań dotyczących spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi zasób
nieruchomości gminnych.
4) Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości oraz spraw związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości.
5) Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości celem realizacji inwestycji celu publicznego.
6) Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i osiedli.
7) Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
8) Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem lokalami użytkowymi: a) nadzór nad dzierżawionym mieniem komunalnym,
9) Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności tych nieruchomości.
 
II. Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
1) Współpraca z Wydziałem Planowania Przestrzennego w zakresie zgodności zbywanych nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego.
2) Występowanie w imieniu wydziału o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nieruchomości gminnych.
3) Przygotowanie Wydziałowi Promocji ofert inwestycyjnych dotyczących nieruchomości gminnych.
 
III. Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalnorentowych i ubezpieczenia społecznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Kuś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Kuś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-02-13 09:58:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-02-13 10:00:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-13 15:33:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19582 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontakt z Pracownikami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Wydziału Maciej Kuś p.46 tel.684750922
Nadzór i organizacja pracy wydziału.
Podziały i scalania nieruchomości.
Ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach gminnych.
Ustanawianie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych.

Zastępca Kierownika Wydziału – Julitta Tanaś-Siemak p.34 tel.684750905
Prowadzenie spraw w zakresie:
- Sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze przetargowej i bezprzetargowej (na rzecz najemców).
- Sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargowej i bezprzetargowej (na rzecz najemców).
- Sprzedaży nieruchomości zabudowanych.
- Sporządzania decyzji dotyczących oddania nieruchomości gminnych w trwały zarząd.
 
Inspektor – Agnieszka Jankowska p.34 tel.684750905
Prowadzenie spraw w zakresie:
- Sporządzania umów na najem lokali użytkowych.
- Rozwiązywania umów najmu lokali użytkowych.
- Nadzoru nad stanem technicznym lokali użytkowych.
- Organizowania przetargów na wolne lokale użytkowe.
- Prowadzenia spraw związanych z nazewnictwem ulic i osiedli.
 
Inspektor – Józefa Liera p.44 tel.684750913
Prowadzenie spraw w zakresie:
- Przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- Wydzierżawiania gruntów nierolniczych, pod kioskami i pawilonami oraz na tablice informacyjne i reklamowe, gruntów rolnych i na cele rekreacyjne.
- Prowadzenia spraw związanych z zakupem nieruchomości, przejmowaniem nieruchomości na rzecz Gminy oraz komunalizacją mienia Skarbu Państwa.
- Prowadzenia spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości.
- Wydawania zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
 
Inspektor – Krzysztof Alter p.44 tel.684750913
Prowadzenie spraw w zakresie:
- Wydzierżawiania i sprzedaży gruntów zabudowanych garażami.
- Prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.
- Prowadzenia postępowań w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
- Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Inspektor – Agata Napierała p.45 tel.684750914
Prowadzenie spraw w zakresie:
- Zbywania gminnych nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym i bezprzetargowym
- Sporządzania umów dzierżawy pod stanowiska handlowe, stoiska i ogródki gastronomiczne.
- Prowadzenia spraw dotyczących najmu gminnych pomieszczeń garażowo-składowych i gminnych pomieszczeń gospodarczych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Kuś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-28 08:00:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-28 08:00:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-30 15:37:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
848 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »