ˆ

Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.
a.) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę i użyczenie nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości w drodze przetargowej lub bezprzetargowej,
b.) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców oraz w drodze przetargów,
c.) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych,
d.) przekazywanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd dla gminnych jednostek organizacyjnych,
e.) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
f.) podziały nieruchomości,
g.) naliczanie oraz aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych,
h.) naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej geodezyjnego podziału,
i.) naliczanie renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą,
j.) nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości,
k.) zakładanie Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości gminnych,
l.) przejmowanie nieruchomości od osób fizycznych i prawnych do gminnego zasobu nieruchomości,
m.) komunalizacja nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa,
n.) rozgraniczenia nieruchomości,
o.) przygotowywanie ofert nieruchomości gminnych dla potencjalnych inwestorów.


2. Sprawy z zakresu rolnictwa.
a.) wydawanie zaświadczeń potwierdzających pracę na gospodarstwie rolnym do celów emerytalno-rentowych,
b.) potwierdzanie oświadczeń rolników niezbędnych do uczestnictwa w przetargach organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych,
c.) sporządzanie umów do celów emerytalno-rentowych,
d.) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
e.) udział w komisjach oceniających skutki klęsk żywiołowych w rolnictwie.


3. Sprawy z zakresu ochrony środowiska.
a.) wydawanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów,
b.) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
c.) wydawanie postanowień opiniujących wnioski o zatwierdzenie planu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
d.) wydawanie opinii w formie postanowień dotyczących spraw geologicznych,
e.) prowadzenie prac przy usuwaniu drzew lub pielęgnacji ich koron (rosnących na gruntach gminnych),
f.) opiniowanie rocznych planów łowieckich.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Kuś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Kuś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-02-13 09:58:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-02-13 10:00:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-02-13 10:00:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »