ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania Wydziału USC i SO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania Wydziału USC i SO
 
I. Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego.
1) Obsługa systemu „Źródło”- aplikacje BUSC.
2) Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w systemie „Źródło” mieszkańców Gminy Świebodzin, Łagów, Skąpe, Lubrza i Szczaniec oraz innych osób, których urodzenie, małżeństwo i zgon nastąpiło na terenie podlegającym pod USC Świebodzin.
3) Przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
4) Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
5) Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.
6) Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
7) Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
8) Przyjmowanie oświadczeń o wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa oraz o nazwiskach dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
14
9) Wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego.
10) Wydaje zaświadczeń o zdolności prawnej.
11) Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
12) Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.
13) Wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska.
14) Prowadzenie spraw konsularnych związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów.
15) Wpisywanie do akt stanu cywilnego wyroków i postanowień sądów w zakresie urodzeń i małżeństw (ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienia, rozwody, separacje, sprostowania aktów).
16) Prowadzenie uroczystości rodzinnych (małżeństwa i jubileusze Złote Gody).
17) Prowadzenie archiwum akt zbiorowych urodzeń, małżeństw i zgonów.
18) Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.
19) Realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
20) Realizacja zadań wynikających z ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.
21) Realizacja zadań wynikających z ustawy kodeks postępowania administracyjnego i kodeksu cywilnego.
II. Ewidencja ludności.
1) Obsługa systemu „Źródło”- aplikacja PESEL.
2) Wykonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem mieszkańców Gminy Świebodzin oraz cudzoziemców.
3) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zameldowania i wymeldowania mieszkańców Gminy Świebodzin.
4) Wydawanie decyzji w sprawie zameldowania i wymeldowania mieszkańców Gminy Świebodzin.
5) Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców Gminy Świebodzin w zakresie ewidencji ludności.
6) Nadawanie numerów PESEL dla mieszkańców Gminy Świebodzin oraz cudzoziemców
7) Prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców oraz współpracowanie przy realizacji zadań związanych z wyborami i referendami w zakresie ewidencji ludności.
8) Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców.
9) Archiwizacja dokumentów związanych z ewidencją ludności.
10) Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności.
11) Realizacja zadań wynikających z ustawy kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu cywilnego.
III. Dowody osobiste.
1) Obsługa systemu „Źródło”- aplikacja RDO.
2) Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych w systemie „Źródło”.
3) Wydawanie decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
4) Wydawanie zaświadczeń o zagubieniu, utracie i uszkodzeniu dowodów osobistych.
15
5) Udostępnianie danych z rejestru RDO.
6) Wydawanie kopii dokumentów przechowywanych w kopertach dowodowych i udzielanie informacji instytucjom i osobom uprawnionym.
7) Prowadzenie archiwum kopert dowodowych aktualnych dowodów osobistych i dowodów unieważnionych.
8) Realizacja zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych.
9) Realizacja zadań wynikających z ustawy kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu cywilnego.
10) Aktywne poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Walkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-28 07:50:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-28 07:50:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28 07:50:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontakt z pracownikami Wydziału USC i SO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kancelaria USC 684750844
Ewidencja Ludności 684750840
Biuro Dowodów Osobistych 684750842
Fax: 683823007,  684750841
Korespondencja elektroniczna: za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Świebodzin
 
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich pl. Jana Pawła II Nr 1
 
Obsługa interesantów w kancelarii USC, w Biurze Dowodów Osobistych, Biurze Ewidencji Ludności oraz sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawaniem odpisów, zameldowaniem lub wymeldowaniem, składaniem wniosków na dowód osobisty i wydaniem dowodu osobistego obsługiwane są
- od poniedziałku do czwartku 8:00 - 14:00
- piatek od 8:00-12:00
 
Obsługa interesantów odbywa sięwyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty w urzędzie
 
- Kancelaria USC 684750844
- Ewidencja Ludności 684750840
- Biuro Dowodów Osobistych 684750842
 
Obsługa bieżąca dotyczy tylko rejestracji zgonów.
 

Kontakt z pracownikami

Kierownik Wydziału Urszula Wołowicz, tel. 0684750844
Załatwia sprawy: przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, o powrocie do poprzednio noszonego nazwiska, o uznaniu ojcostwa, sporządzanie aktów stanu cywilnego, wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imienia i nazwiska.

Zastępca Kierownika Wydziału Marzena Koral, tel. 0684750844
Załatwia sprawy: przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, o powrocie do poprzednio noszonego nazwiska, o uznaniu ojcostwa, sporządzanie aktów stanu cywilnego, wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego, prowadzi sprawy wymeldowań w trybie administracyjnym.
 
Inspektor Renata Dawidowicz tel. 0684750844
Załatwia sprawy: wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego, sporządzanie projektów aktów urodzeń i zgonów, migracja aktów, prowadzenie korespondencji.
 
Pomoc administracyjna Anna Suprowicz - migracja aktów USC

Inspektor Piotr Siehankiewicz, tel. 0684750840
Inspektor Justyna Sroczyńska
Załatwia sprawy: ewidencja ludności, zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wymeldowania, meldowanie cudzoziemców przebywających w Polsce, prowadzenie rejestru wyborców.
Inspektor Dorota Zwęgrodzka

Inspektor Beata Balcer, tel. (068) 4750842
Pomoc administracyjna Alicja Rucińska
Załatwia sprawy: przyjmowanie wniosków o wyrobienie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych, załatwianie korespondencji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Walkowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Wołowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-03-05 15:12:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-03-05 15:14:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-17 14:25:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
81821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »