ˆ

Organizacje pozarządowe

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-12-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:50:55 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Świebodzin w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze " Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) Marta Mazur
« powrót do poprzedniej strony