ˆ

Organizacje pozarządowe

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:12:03 Upublicznienie elementu informacja Rozstrzygnięcie konkursu 4/2022 w obszarze " "OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (DZ.U. Z 2020 POZ. 295 T.J. ZE ZM.)" Marta Mazur
« powrót do poprzedniej strony