ˆ

Organizacje pozarządowe

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:31:42 Upublicznienie elementu informacja Konsultacje społeczne- Program Współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Marta Mazur
« powrót do poprzedniej strony