ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rozstrzygnięcie konkursu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nazwa konkursu:
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Organizator:
Gmina Świebodzin
Termin realizacji zadań:
01.03.2023-20.12.2023
Kwota przeznaczona na zadania
911 520,00 zł
Rozstrzygnięcie konkursu
Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  Burmistrz Świebodzina, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 26 stycznia 2023 r. na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznał następujące dotacje:
 
Lp.
Tytuł oferty / Oferent
Kwota dofinansowania
1
„ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023
Stowarzyszenie Bona Fides
911 520,00 zł
Łącznie:
911 520,00 zł
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-24 13:28:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-24 13:28:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-24 13:28:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie konkursu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nazwa konkursu:
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Organizator:
Gmina Świebodzin
Termin realizacji zadań:
01.03.2023-20.12.2023
Kwota przeznaczona na zadania
36 960,00 zł
Rozstrzygnięcie konkursu
Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  Burmistrz Świebodzina, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 26 stycznia 2023 r. na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznał następujące dotacje:
 
Lp.
Tytuł oferty / Oferent
Kwota dofinansowania
1
„ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023
Stowarzyszenie Bona Fides
36 960,00 zł
Łącznie:
36 960,00 zł
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-24 13:26:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-24 13:26:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-24 13:26:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
I. Rodzaj zadania. Świadczenie usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” dla mieszkańców Gminy Świebodzin posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz.100) oraz dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
Pełna treść ogłoszenia w załaczniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-27 12:50:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-27 12:51:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-27 12:51:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1472 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Burmistrz Świebodzina ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
I. Rodzaj zadania. Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 dla mieszkańców Gminy Świebodzin.
 
Pełna treść w załaczniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-27 12:39:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-27 12:47:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-27 12:47:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 1/2023 NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE „ KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO” NA ROK 2023- w zakresie zadań priorytetowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozstrzygnięcie konkursu
Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  Burmistrz Świebodzina, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 27 grudnia 2022 r. na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznał następujące dotacje:
 
Lp.
Tytuł oferty / Oferent
Kwota dofinansowania
1
TAŃCZmy. Świebodzińskie Spotkania Taneczne.
 FUNDACJA OBIEKT KULTURALNY
5 000,00 zł
2
Aktywny senior- to szczęśliwy senior
 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Świebodzinie
5 000,00 zł
3
Przygotowanie i premiera spektaklu grupy teatralnej "Spotkanie"    pt. "Czemu znikają dziewczynki"
 Fundacja Rozwoju przez Kulturę i Sztukę "Przeciw temu czasowi"
14 000,00 zł
4
LAND-ART Warsztaty polsko-niemieckie
 Stowarzyszenie Artystyczne OTWARCIE
7 500,00 zł
5
Udział w "Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Pieśni Patriotycznych" MUSICA PATRIAE w Poznaniu
 Stowarzyszenie Śpiewacze Adoramus
10 000,00 zł
6
Organizacja spotkań scenariuszowych
 Stowarzyszenie "Spinka"
14 000,00 zł
7
Spotkania z kombatantami, udział w uroczystościach państwowych
 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Świebodzin
1 500,00 zł
Łącznie:
57 000,00 zł
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-24 14:03:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-24 14:04:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-24 14:04:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 3/2023 NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE "OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (DZ.U. Z 2022 POZ. 633 T.J. ZE ZM.)" NA ROK 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozstrzygnięcie konkursu
Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  Burmistrz Świebodzina, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 27 grudnia 2022 r. na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznał następujące dotacje:
 
Lp.
Tytuł oferty / Oferent
Kwota dofinansowania
1
Idziemy po zdrowie!
 Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
3 000,00 zł
2
Wycieczka lub impreza integracyjna
 Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
3 950,00 zł
3
Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy Świebodzin
 KS HEROSI
3 000,00 zł
4
„Mogę więcej” – II Integracyjny Otwarty Marsz Nordic Walking dla członków ŚSPDN oraz jego sympatyków
 Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
2 000,00 zł
5
Warsztaty zdrowego stylu życia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu
5 000,00 zł
Łącznie:
16 950,00 zł
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-24 14:02:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-24 14:02:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-24 14:02:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 2/2023 NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W ROKU 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozstrzygnięcie konkursu
 
Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  Burmistrz Świebodzina, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 27 grudnia 2022 r. na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznał następujące dotacje:
 
Lp.
Tytuł oferty / Oferent
Kwota dofinansowania
1
POMOC BEZDOMNYM I POTRZEBUJĄCYM ZWIERZĘTOM
 STOWARZYSZENIE POMOCY DLA ZWIERZĄT „AZYL NA KOZIEJ” W ŚWIEBODZINIE
15 000,00 zł
Łącznie:
15 000,00 zł
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-24 13:59:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-24 13:59:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-24 13:59:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
897 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 4/2023 NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ , W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W ROKU 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozstrzygnięcie konkursu
 
Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  Burmistrz Świebodzina, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 27 grudnia 2022 r. na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznał następujące dotacje:
 
Lp.
Tytuł oferty / Oferent
Kwota dofinansowania
1
Aktywny senior II
 Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost"
6 000,00 zł
4
Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych
 Fundacja Razem
150 000,00 zł
5
Pomoc społeczna dla ludności z terenów wiejskich gminy Świebodzin poprzez dostarczanie żywności w ramach programów unii europejskich i żywności  z lokalnych marketów.
 Stowarzyszenie Nasza Wieś Tradycja Przyszłość
6 000,00 zł
7
Wspieranie osób ubogich
 Pomoc i Nadzieja
8 000,00 zł
Łącznie:
170 000,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-24 13:56:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-24 13:56:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-24 13:56:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
893 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym  i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w 2023 roku
I. Informacje ogólne:
 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ ustawą”, Burmistrz Świebodzina zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „ kandydatami” na członków komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
 
II. Wymagania:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działające na terenie Gminy Świebodzin zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
 3. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
 4. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 
III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wyłonione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Świebodzina  w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2 da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku barku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2023, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
 
IV. Zadania Komisji Konkursowej:
 Zadania komisji konkursowej zostały określone w § 15 uchwały Nr XLVI/615/2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 
V. Składanie dokumentów:
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie oznaczonej-„ Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych  Gminy Świebodzin w 2023 r.”  w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
 
VI. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie – do dnia 09 stycznia 2023 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-28 08:36:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-28 08:36:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-28 08:36:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
863 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

Akapit nr 1 - brak tytułu

OTWARTY KONKURS OFERT NR 2/2023
NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE„ EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO" NA ROK 2023- w zakresie zadań priorytetowych.
 
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-27 14:03:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-27 14:04:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-27 14:04:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
850 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji