ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 4/2021 na realizację zadań publicznych- „ Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm)”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-13 12:24:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-13 12:25:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13 12:25:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2/2021 na realizację zadań publicznych- Ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-13 12:22:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-13 12:22:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13 12:22:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11007 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2021 na realizację zadań publicznych w 2021 r.- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-13 12:19:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-13 12:20:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13 12:20:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10840 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 1/2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 1/2021 NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ , W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W ROKU 2021.
 
Rozstrzygnięcie konkursu w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-08 14:44:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-08 14:45:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-08 14:45:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w 2021 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w 2021 roku
I. Informacje ogólne:
 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ ustawą”, Burmistrz Świebodzina zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „ kandydatami” na członków komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
 
II. Wymagania:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działające na terenie Gminy Świebodzin zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
 3. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
 4. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 
III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wyłonione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Świebodzina w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2 da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku barku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2021, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
 
IV. Zadania Komisji Konkursowej:
Zadania komisji konkursowej zostały określone w § 15 uchwały Nr XXI/307/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 
V. Składanie dokumentów:
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie oznaczonej-„ Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w 2021 r.” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
 
VI. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie – do dnia 31 grudnia 2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-18 14:47:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-18 14:47:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-18 14:47:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Świebodzin w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze „ Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020, poz. 295 z późn. zm)”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina ogłaszaotwarty konkurs ofert  na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Świebodzin w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze „ Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020, poz. 295 z późn. zm)”.
 
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-04 12:03:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-04 12:06:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-04 12:06:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9043 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Świebodzin w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze „ Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” na rok 2021- w zakresie zadań priorytetowych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina ogłasza otwarty konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Świebodzin w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze „ Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” na rok 2021- w zakresie zadań priorytetowych.
 
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-01 12:48:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-01 12:49:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-01 12:49:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8184 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Świebodzin w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze „ Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina ogłasza otwarty konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Świebodzin w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze „ Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego”.
 
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-01 12:44:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-01 12:45:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-01 12:45:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3848 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Świebodzin w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze „ Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin”.

Otwarty konkurs ofert 1/2021

Burmistrz Świebodzina ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NR 1/2021
NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE
POMOCY SPOŁECZNEJ , W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W ROKU 2021
 
Pełna treść ogłoszenia w załaczniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-01 12:40:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-01 12:41:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-01 12:41:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta organizacji pozarządowej

Oferta Fundacji Rozwoju przez Kulturę i Sztukę

Świebodzin, 2020-10-15
OKS.525.12.2020.MM1
Oferta organizacji pozarządowej

 
Burmistrz Świebodzina informuje, że w dniu 13 października 2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta  Fundacji Rozwoju przez Kulturę i Sztukę „ Przeciw temu czasowi” z siedzibą w Świebodzinie na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „ Tak, to ja!” Wernisaż prac plastycznych Katarzyny Pawlak.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dotyczące niniejszej oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-19 13:06:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-19 13:07:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-19 13:07:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji