ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Oferta organizacji pozarządowej

Oferta Stowarzyszenia Rodzin Świebodzińskich ARS FAMILIA


 
Świebodzin, 2020-09-03
Oferta organizacji pozarządowej

 
Burmistrz Świebodzina informuje, że w dniu 01 września 2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rodzin Świebodzińskich ARS FAMILIA na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie upowszechniania działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.  X Festiwal Misericordia w Świebodzinie.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 1057) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dotyczące niniejszej oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail:
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-04 07:17:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-04 07:18:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-04 07:18:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4612 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Konsultacje

 
Świebodzin, 2020-08-25
OKS.520.02.2020.MM1
 
 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, STOWARZYSZENIA, FUNDACJE,
 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przesyła w załączeniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” celem zaopiniowania.
Zgodnie z § 5.1 uchwały nr XLVII/637/10 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Burmistrz Świebodzina określił przedmiot, formę, termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji Zarządzeniem Nr 602/B/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku.
W związku z powyższym proszę o pisemne przedstawienie opinii w sprawie projektu ww. uchwały w terminie do 11 września 2020 roku i przesłanie na adres elektroniczny: marta.mazur@um.swiebodzin.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin z dopiskiem „Konsultacje Programu Współpracy na 2021 rok”.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-26 09:50:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-26 10:03:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-26 10:03:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4832 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta organizacji pozarządowej

Oferta Stowarzyszenia " Pro-Świebodzin"

Świebodzin, 2020-08-24
OKS.526.09.2020.MM1
 
Oferta organizacji pozarządowej

 
Burmistrz Świebodzina informuje, że w dniu 21 sierpnia 2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta  Stowarzyszenia „ Pro- Świebodzin” z siedzibą w Świebodzinie na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie ekologi i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Warsztaty: Upcycling z owadami.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dotyczące niniejszej oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-24 11:07:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-24 11:08:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-24 11:08:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4882 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta organizacji pozarządowej

Oferta Stowarzyszenia Bona Fides

Oferta organizacji pozarządowej

 
Burmistrz Świebodzina informuje, że w dniu 19 sierpnia 2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia „ Bona Fides” z siedzibą w Jordanowie na realizację zadania publicznego obejmującego działania na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Zawsze zwarci i gotowi- to nasi Seniorzy II.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dotyczące niniejszej oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail:
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-21 10:57:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-21 10:58:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-21 10:58:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4868 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

Oferta Lubuskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu

Oferta organizacji pozarządowej

 
Burmistrz Świebodzina informuje, że w dniu 12 sierpnia 2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Lubuskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu z siedzibą w Zielonej Górze na realizację zadania publicznego obejmującego działania w  zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pnOrganizacja letniego obozu rehabilitacyjno sportowego dla osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dotyczące niniejszej oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-17 14:17:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-17 14:21:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-17 14:21:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta Organizacji pozarządowej

Oferta Stowarzyszenia Osób Niewidomych i Słabowidzących z Powiatu Świebodzińskiego

Świebodzin, 2020-07-08
OKS.526.06.2020.MM1
 
Oferta organizacji pozarządowej

 
Burmistrz Świebodzina informuje, że w dniu 07 lipca 2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Osób Niewidomych i Słabowidzących z Powiatu Świebodzińskiego z siedzibą w Świebodzinie na realizację zadania publicznego obejmującego działania w  zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pnGranice mojego wzroku nie oznaczają granic mojego świata.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm. ) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dotyczące niniejszej oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail:
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-09 07:53:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-09 07:54:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-09 07:54:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4953 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta organizacji pozarządowej

Oferta Stowarzyszenia Bona Fides

Świebodzin, 2020-06-22
OKS.526.05.2020.MM1
 
Oferta organizacji pozarządowej

 
Burmistrz Świebodzina informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia „ Bona Fides” z siedzibą w Jordanowie na realizację zadania publicznego obejmującego działania na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Zawsze zwarci i gotowi- to nasi Seniorzy II.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm. ) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dotyczące niniejszej oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail:
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-22 14:02:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-23 08:14:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-23 08:14:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5192 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI " PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŚWIEBODZIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2019 ROKU

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-12 11:16:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-12 11:17:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-12 11:17:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji