ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w 2020 roku

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w 20

Świebodzin, 2019-12-04
OKS.524.02.2019.MM1
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w 2020 roku
 
I. Informacje ogólne:
 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ ustawą”, Burmistrz Świebodzina zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „ kandydatami” na członków komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
 
II. Wymagania:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działające na terenie Gminy Świebodzin zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
 3. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
 4. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 
III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wyłonione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Świebodzina w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2 da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku barku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2020, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
 
IV. Zadania Komisji Konkursowej:
Zadania komisji konkursowej zostały określone w § 15 uchwały Nr XI/172/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 
V. Składanie dokumentów:
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie oznaczonej-„ Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych Gminy Świebodzin w 2020 r.” do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
 
VI. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie – do dnia 20 grudnia 2019 r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-05 09:02:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Mazur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-05 09:02:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Mazur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-05 09:02:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5311 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji