ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wydział Zarządzania Funduszami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania Wydziału Zarządzania Funduszami

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania Wydziału Zarządzania Funduszami
 
1) Pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych:
a) systematyczny monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych UE oraz innych środków zewnętrznych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych gminy,
b) analiza potrzeb inwestycyjnych i nieinwestycyjnych gminy i jednostek podległych w zakresie pozyskania dofinansowania,
c) opracowywanie i przekazywanie informacji o możliwych konkursach dla wydziałów merytorycznych i jednostek podległych,
d) współpraca z Wydziałami Urzędu i jednostkami podległymi w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych,
e) współpraca z innymi samorządami w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów partnerskich dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
f) gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej,
g) przygotowanie, kompletowanie i kierowanie dokumentacji aplikacyjnej do odpowiednich instytucji dotujących;
2) Koordynacja projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych w Urzędzie:
a) kierowanie lub udział w zespołach projektowych,
20
b) współpraca z Wydziałami Urzędu i jednostkami podległymi w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
c) sporządzanie wniosków o płatność i rozliczeń finansowych projektów z dofinansowaniem zewnętrznym,
d) utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami, w których gmina ubiega się o dofinansowanie,
e) bieżąca kontrola wydatków i dochodów w ramach realizowanych projektów,
f) opracowywanie, przy współpracy z wydziałami merytorycznymi, sprawozdań i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
g) promocja pozyskanych środków zewnętrznych;
3) Monitoring i kontrola projektów:
a) monitorowanie i kontrola zgodności realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz innych środków zewnętrznych z zawartymi umowami i obowiązującym prawem,
b) przekazywanie zaleceń pokontrolnych i monitoring ich wdrożenia,
c) monitorowanie projektów w okresie ich trwałości, przygotowywanie sprawozdań do instytucji finansujących, współpraca z Głównymi Użytkownikami projektu,
d) gromadzenie danych o zrealizowanych projektach,
e) archiwizacja projektów zgodnie z wytycznymi UE.
4) Realizacja zadań związanych z prowadzeniem polityki rozwoju miasta i gminy, w tym:
a) koordynacja działań związanych z Świebodzińsko- Międzyrzeckim Miejskim Obszarem Funkcjonalnym,
b) koordynacja działań związanych z przygotowaniem programów rozwojowych gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
5) Prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową, w tym współpraca z obecnymi partnerami oraz nawiązywanie nowych partnerstw w celu realizowania wspólnych projektów zmierzających do pozyskiwania funduszy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Czaplińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-28 07:45:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-28 07:45:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28 07:45:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
458 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »