ˆ

Wybory samorządowe 2010

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA 8/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚWIEBODZINIE w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Informacja ogłoszona dnia 2010-11-05 15:16:21 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA 8/2010
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. w składach określonych w załączniku do uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

 
Załącznik
do uchwały
Miejskiej Komisji Wyborczej w Świebodzinie
z dnia 5 listopada 2010 r.
Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Świebodzin
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1:
1.
Magdalena Agnieszka Bukowska, zam: Świebodzin
2.
Tomasz Szczepaniak, zam: Świebodzin
3.
Agata Wioleta Kardasz, zam: Świebodzin
4.
Małgorzata Wesołowska, zam: Świebodzin
5.
Anna Danuta Kardasz, zam: Świebodzin
6.
Janusz Mirosław Czyż, zam: Świebodzin
7.
Renata Teresa Ślęzak, zam: Świebodzin
8.
Barbara Karatucha, zam: Rozłogi
9.
Katarzyna Hoffmann, zam: Świebodzin (080805)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2:
1.
Marcin Marciniak, zam: Świebodzin
2.
Waldemar Chojnacki, zam: Świebodzin
3.
Łukasz Jasiński, zam: Lubinicko
4.
Andrzej Obała, zam: Świebodzin
5.
Jagoda Ewa Pecuch, zam: Świebodzin
6.
Renata Dorota Rybczyńska, zam: Świebodzin
7.
Justyna Drzymała, zam: Świebodzin
8.
Barbara Aleksandra Kwiecień, zam: Świebodzin
9.
Ewa Dymitraszczuk, zam: Świebodzin
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3:
1.
Tomasz Zbigniew Tomaszewski, zam: Świebodzin
2.
Iwona Stachowiak, zam: Świebodzin
3.
Barbara Kronkowska, zam: Świebodzin
4.
Elżbieta Maria Woroniecka, zam: Świebodzin
5.
Elżbieta Rybacka, zam: Świebodzin
6.
Beata Hanna Rybczyńska, zam: Świebodzin
7.
Renata Monika Kaczkowska, zam: Wilkowo
8.
Mateusz Stolarczuk, zam: Świebodzin
9.
Anna Juszyńska, zam: Świebodzin
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4:
1.
Grzegorz Kazimierz Podoski, zam: Świebodzin
2.
Agata Marianna Plichta, zam: Świebodzin
3.
Józef Jerzy Szamrej, zam: Świebodzin
4.
Ewa Ampulska, zam: Świebodzin
5.
Dorota Plich, zam: Świebodzin
6.
Dorota Kędzierska, zam: Świebodzin
7.
Kaja Drzymała, zam: Świebodzin
8.
Małgorzata Hoffmann, zam: Świebodzin
9.
Michał Kowaczyk, zam: Grodziszcze
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5:
1.
Halina Strydzińska, zam: Świebodzin
2.
Antoni Kosobucki, zam: Świebodzin
3.
Teresa Kazimiera Krajewska, zam: Świebodzin
4.
Kamila Agnieszka Bojko, zam: Świebodzin
5.
Cecylia Czesława Kotapska, zam: Świebodzin
6.
Agnieszka Sylwia Jędrzejczak, zam: Świebodzin
7.
Monika Edyta Frąckowiak, zam: Świebodzin
8.
Genowefa Dzwonkowska, zam: Świebodzin
9.
Beata Kochanowska, zam: Bucze
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6:
1.
Daniel Ryszard Zajączkowski, zam: Świebodzin
2.
Agnieszka Kwiecień, zam: Świebodzin
3.
Krystyna Podhorodecka, zam: Świebodzin
4.
Aneta Weronika Mikołajek, zam: Kępsko
5.
Michał Chorążyczewski, zam: Świebodzin
6.
Helena Joanna Miśkiewicz, zam: Świebodzin
7.
Krzysztof Krasicki, zam: Świebodzin
8.
Wojciech Tatarynowicz, zam: Świebodzin
9.
Urszula Chmura, zam: Świebodzin
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7:
1.
Barbara Kwiran, zam: Świebodzin
2.
Bogumiła Popławska, zam: Świebodzin
3.
Danuta Maria Szczepaniak, zam: Świebodzin
4.
Anna Marta Petrus, zam: Świebodzin
5.
Joanna Łucja Pieczyńska, zam: Świebodzin
6.
Mieczysław Michał Miśkiewicz, zam: Świebodzin
7.
Barbara Pacak, zam: Świebodzin
8.
Joanna Rosalska-Hutnik, zam: Świebodzin
9.
Józefa Liera, zam: Świebodzin
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8:
1.
Zdzisław Andrzej Szafran, zam: Świebodzin
2.
Anna Daszkiewicz, zam: Świebodzin
3.
Ewelina Elżbieta Czeszek, zam: Świebodzin
4.
Hanna Urszula Szamrej, zam: Świebodzin
5.
Małgorzata Anna Walczak, zam: Świebodzin
6.
Anna Lesława Dolata, zam: Świebodzin
7.
Marta Monika Iwan, zam: Świebodzin
8.
Katarzyna Joanna Babicz, zam: Świebodzin
9.
Zofia Olechnowicz, zam: Świebodzin
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9:
1.
Grażyna Maria Radziewicz, zam: Świebodzin
2.
Jerzy Franciszek Dąbrowski, zam: Świebodzin
3.
Joanna Iwona Golańska, zam: Świebodzin
4.
Agnieszka Marta Boruszewska, zam: Świebodzin
5.
Renata Jolanta Nowacka, zam: Świebodzin
6.
Karol Marian Podlipski, zam: Świebodzin
7.
Mariola Anna Kamińska, zam: Świebodzin
8.
Mateusz Hyz, zam: Świebodzin
9.
Małgorzata Babicz, zam: Świebodzin
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10:
1.
Edward Radziewicz, zam: Świebodzin
2.
Elżbieta Malwina Tomczak, zam: Świebodzin
3.
Mirosława Franciszka Piszczyńska, zam: Świebodzin
4.
Krystyna Janusz, zam: Świebodzin
5.
Małgorzata Irena Chorążyczewska, zam: Świebodzin
6.
Renata Aneta Cierpiał, zam: Świebodzin
7.
Jakub Jan Klimek, zam: Świebodzin
8.
Barbara Nawojczyk, zam: Świebodzin
9.
Sylwia Czyż, zam: Świebodzin (080805)
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11:
1.
Barbara Danuta Piątkowska, zam: Świebodzin
2.
Patryk Marek Hładki, zam: Świebodzin
3.
Teresa Ewa Tamuć, zam: Jordanowo
4.
Małgorzata Jadwiga Szymanek, zam: Świebodzin
5.
Marek Waldemar Gwozdowski, zam: Gościkowo
6.
Julia Wołowicz, zam: Świebodzin
7.
Justyna Majchrzak, zam: Świebodzin
8.
Ewa Chmielewska, zam: Gościkowo
9.
Maciej Kuś, zam: Świebodzin
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12:
1.
Rafał Robert Strydziński, zam: Świebodzin
2.
Adam Didyk, zam: Świebodzin
3.
Marlena Anna Nowicka, zam: Rusinów
4.
Katarzyna Miranowska, zam: Świebodzin
5.
Aleksandra Gołek, zam: Jordanowo
6.
Maria Zofia Stasik, zam: Świebodzin
7.
Paulina Blicharz, zam: Grodziszcze
8.
Grażyna Maria Rokita, zam: Rusinów
9.
Janusz Kurp, zam: Świebodzin
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13:
1.
Rozalia Tyliszczak, zam: Świebodzin
2.
Aneta Szklarz, zam: Świebodzin
3.
Irena Hansel, zam: Rzeczyca
4.
Norbert Jasiński, zam: Lubinicko
5.
Beata Hordziejczuk, zam: Świebodzin
6.
Elżbieta Anna Mieżeń, zam: Rzeczyca
7.
Elwira Marzenna Paradzińska, zam: Świebodzin
8.
Iwona Agata Maciuba, zam: Świebodzin
9.
Sylwia Rusiecka, zam: Darnawa
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14:
1.
Maciej Adrian Pławiński, zam: Lubinicko
2.
Zofia Szklarz, zam: Świebodzin
3.
Magdalena Eliza Skrzypkowska, zam: Świebodzin
4.
Joanna Jasińska, zam: Lubinicko
5.
Rozalia Daniela Dzieża, zam: Witosław
6.
Zenon Potemkowski, zam: Lubinicko
7.
Dorota Danuta Rodziewicz, zam: Świebodzin
8.
Marek Bartkiewicz, zam: Świebodzin
9.
Monika Słomińska, zam: Bucze
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15:
1.
Kamilla Beata Hoffman, zam: Świebodzin
2.
Sławomir Chorążyczewski, zam: Świebodzin
3.
Anna Bożena Zajko, zam: Świebodzin
4.
Małgorzata Oleksińska, zam: Rosin
5.
Seweryn Stasik, zam: Świebodzin
6.
Małgorzata Liera, zam: Świebodzin (080805)
7.
Wioletta Zańko, zam: Świebodzin
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16:
1.
Lech Stanisław Lubowski, zam: Świebodzin
2.
Viktoria Maria Gała, zam: Świebodzin
3.
Teresa Józefa Hildebrandt, zam: Chociule
4.
Monika Leśniewska, zam: Chociule
5.
Mirosława Barbara Dudarska, zam: Chociule
6.
Artur Marek Świostek, zam: Grodziszcze
7.
Tomasz Tywoniuk, zam: Świebodzin
8.
Elżbieta Frąckowiak, zam: Świebodzin
9.
Barbara Rzepska, zam: Świebodzin
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17:
1.
Adrian Dąbrowski, zam: Świebodzin
2.
Zuzanna Maria Pietrasik, zam: Świebodzin
3.
Mariusz Piotr Krasucki, zam: Chociule
4.
Renata Woźniak, zam: Ługów
5.
Izabela Małgorzata Zimna, zam: Wilkowo
6.
Michał Mieczysław Maciejewski, zam: Wilkowo
7.
Małgorzata Hassa, zam: Wilkowo
8.
Paulina Zańko, zam: Świebodzin
9.
Adam Krajewski, zam: Gościkowo
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18:
1.
Magdalena Anna Goldmann, zam: Świebodzin
2.
Bogdan Obała, zam: Świebodzin
3.
Krystyna Maciuba, zam: Świebodzin
4.
Grzegorz Szymanek, zam: Świebodzin
5.
Wioletta Agnieszka Knera, zam: Świebodzin
6.
Elżbieta Stanisława Milkowska, zam: Świebodzin
7.
Wiesława Cieplicka, zam: Świebodzin
     
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Rybacka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Rybacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-11-05 15:16:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-11-05 15:16:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-11-05 15:16:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony