ˆ

nformacja o stanie załatwienia sprawy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji