ˆ

Wybory parlamentarne 2011

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 48/k/2011 Burmistrza Świebodzina z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Informacja ogłoszona dnia 2011-09-19 10:42:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 48/k/2011
Burmistrza Świebodzina
z dnia 19 września 2011 r.
 
 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
 
 
 Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011 r. powołuję 18 obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do zarządzenia.
 
§ 2 .
Komisje zbierają się na pierwszym posiedzeniu niezwłocznie po ich powołaniu.
 
§ 3.
Zadania i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji określa art. 182 § 10, art. 185 ww. ustawy oraz uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (…) (M.P. Nr 30 poz. 345).
 
§ 4.
Skład komisji podaje się do wiadomości wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie .
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Załącznik do zarządzenia nr 48/k/2011
Burmistrza Świebodzina
z dnia 19.09.2011 r.
 
Składy obwodowych komisji wyborczych w gminie Świebodzin
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1 Świebodzin ul. Generała Świerczewskiego 74a
1. Alfreda Siemak - Świebodzin
2. Józef Czarny - Świebodzin
3. Mirosława Regina Zgliniecka - Świebodzin
4. Małgorzata Wesołowska - Świebodzin
5. Janusz Mirosław Czyż - Świebodzin
6. Wiktor Koperkiewicz - Świebodzin
7. Jan Melnik - Świebodzin
8. Sylwia Czyż - Świebodzin
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 2 Świebodzin ul. Żaków 1
1. Wioleta Wiesława Garbowska - Świebodzin
2. Wiesław Fajkowski - Świebodzin
3. Jadwiga Urszula Rutkiewicz - Świebodzin
4. Łukasz Jasiński - Lubinicko
5. Dominik Remigiusz Grześkowiak - Świebodzin
6. Leszek Bolesław Szendzielorz - Świebodzin
7. Rafał Strydziński - Świebodzin
8. Ewa Dymitraszczuk - Świebodzin
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 3 Świebodzin ul. Sobieskiego 19
1. Renata Szymanek - Świebodzin
2. Elżbieta Rybacka - Świebodzin
3. Janina Staszak - Świebodzin
4. Kamil Pucek - Świebodzin
5. Mateusz Stolarczuk - Świebodzin
6. Marek Kozik - Świebodzin
7. Wanda Krystyna Zajączkowska - Świebodzin
8. Anna Juszyńska - Świebodzin
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 4 Świebodzin ul. Cegielniana 2
1. Jagoda Szymanek - Świebodzin
2. Teresa Podlipska - Świebodzin
3. Renata Teresa Zgliniecka - Świebodzin
4. Kaja Drzymała - Świebodzin
5. Michał Janusz Motowidełko - Świebodzin
6. Małgorzata Sylwia Maciecka - Świebodzin
7. Michał Kowalczyk - Grodziszcze
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 5 Świebodzin ul. Okrężna 4
1. Barbara Aleksandra Kwiecień - Świebodzin
2. Regina Marianna Szreyman - Świebodzin
3. Kazimierz Stanisław Maliński - Świebodzin
4. Zofia Szklarz - Świebodzin
5. Monika Edyta Frąckowiak - Świebodzin
6. Zbigniew Bogumił Chitruń - Świebodzin
7. Jadwiga Chudzińska - Świebodzin
8. Beata Kochanowska - Bucze
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 6 Świebodzin ul. Łużycka 33
1. Sabina Regina Krzeszowska - Świebodzin
2. Helena Anna Sergiew - Świebodzin
3. Romualda Nowak - Świebodzin
4. Aneta Mikołajek - Kępsko
5. Małgorzata Joanna Bohonos - Świebodzin
6. Wioletta Maria Gała - Świebodzin
7. Arkadiusz Paweł Wojciechowski - Świebodzin
8. Urszula Chmura - Świebodzin
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 7 Świebodzin ul. Sulechowska 15
1. Maria Jolanta Mnichowicz - Świebodzin
2. Mieczysław Michał Miśkiewicz - Świebodzin
3. Halina Krystyna Wojtkiewicz - Świebodzin
4. Hanna Urszula Szamrej - Świebodzin
5. Natalia Natasza Chodor - Świebodzin
6. Danuta Szczepaniak - Świebodzin
7. Józef Grzędziński - Świebodzin
8. Józefa Liera - Świebodzin
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 8 Świebodzin ul. J. Piłsudskiego 39/41
1. Barbara Zjawińska - Jeziory
2. Małgorzata Maria Knera - Świebodzin
3. Barbara Janina Malińska - Świebodzin
4. Małgorzata Jadwiga Szymanek - Świebodzin
5. Stefan Kozicz - Świebodzin
6. Artur Polaczek - Świebodzin
7. Janina Henryka Grabowicz - Świebodzin
8. Monika Puls - Rusinów
9. Zofia Olechnowicz - Świebodzin
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 9 Świebodzin os. Łużyckie 30
1. Izabela Anna Pokrywka - Świebodzin
2. Magdalena Maria Pecuch - Świebodzin
3. Barbara Głodek - Świebodzin
4. Natalia Chrustowska - Świebodzin
5. Robert Maciej Jędrzejczak - Rusinów
6. Janina Krystyna Adamczyk - Świebodzin
7. Sandra Dominika Gilewicz - Świebodzin
8. Joanna Bohuszko - Chociule
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 10 Świebodzin os. Łużyckie 28
1. Monika Oświecimska - Świebodzin
2.Marta Karolina Adamczak - Świebodzin
3. Anna Pawłowicz - Świebodzin
4. Halina Hajduk - Świebodzin
5. Małgorzata Hoffmann - Świebodzin
6. Bogdan Obała - Świebodzin
7. Lesław Tadeusz Retkowski - Świebodzin
8. Agnieszka Katarzyna Gleszczyńska - Lubinicko
9. Katarzyna Hoffmann - Świebodzin
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 11 Gościkowo
1. Maria Łopacka - Świebodzin
2. Aleksandra Gołek - Jordanowo
3. Małgorzata Przygońska - Gościkowo
4. Remigiusz Saniuk - Gościkowo
5. Krzysztof Henryk Barłóg - Świebodzin
6. Patryk Marek Hładki - Świebodzin
7. Zbigniew Napierała - Świebodzin
8. Maciej Kuś - Świebodzin
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 12 Rusinów
1. Bogusław Lucjan Mieżeń - Rzeczyca 
2. Lucjan Michał Szymańczuk - Świebodzin
3. Olimpia Genowefa Taront - Świebodzin
4. Jerzy Janusz Pucek - Świebodzin
5. Marcin Michał Bohonos - Świebodzin
6. Kazimierz Hukiewicz - Rusinów
7. Krystyna Mieżeń - Glińsk
8. Katarzyna Miranowska - Świebodzin
9. Janusz Kurp - Świebodzin
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 13 Rzeczyca
1. Elżbieta Anna Mieżeń - Rzeczyca
2.Eugeniusz Kazimierz Jaśkiewicz - Rzeczyca
3. Lidia Anna Kozłowska - Świebodzin
4. Elżbieta Naskrent - Świebodzin
5. Piotr Fabian - Świebodzin
6. Szymon Tyliszczak - Świebodzin
7. Sylwia Rusiecka - Darnawa
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 14 Lubinicko
1. Elżbieta Zychla - Lubinicko
2. Zenon Potemkowski - Lubinicko
3. Stefan Taront - Świebodzin
4. Julita Osuch - Świebodzin
5. Regina Beata Dębowska - Lubinicko
6. Hanryk Stanisław Giecołd - Lubinicko
7. Janina Wanda Kołtan - Świebodzin
8. Rozalia Daniela Dzieża - Witosław
9. Monika Słomińska - Bucze
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 15 Rosin
1. Ryszard Bolesław Łopacki - Świebodzin
2. Jolanta Puzyrewska - Jeziory
3. Andrzej Koziarski - Kępsko
4. Joanna Świgoń - Rosin
5. Paulina Wiśniewska - Świebodzin
6. Stefan Kapała - Świebodzin
7. Joanna Ewa Błach - Świebodzin
8. Wioletta Zańko - Świebodzin
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 16 Chociule
1. Piotr Wiktor Węcławski - Świebodzin
2. Adam Czesław Świostek - Grodziszcze
3. Paweł Bartosz Dawidowicz - Świebodzin
4. Monika Leśniewska - Chociule
5. Iwona Kurp - Świebodzin
6. Tomasz Statkiewicz - Chociule
7. Sławomir Jassa - Świebodzin
8. Barbara Rzepska - Świebodzin
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 17 Wilkowo
1. Katarzyna Małgorzata Milewska - Świebodzin
2. Edward Korolkiewicz - Ługów
3. Wojciech Krzysztof Dawidowicz - Świebodzin
4. Renata Woźniak - Ługów
5. Małgorzata Hassa - Wilkowo
6. Łukasz Grzegorz Motowidełko - Świebodzin
7. Renata Jolanta Pietrusewicz - Świebodzin
8. Adam Krajewski - Gościkowo
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 18 Świebodzin ul. Młyńska 6
1. Grzegorz Szymanek - Świebodzin
2. Wioletta Agnieszka Knera - Świebodzin
3. Józef Jerzy Szamrej - Świebodzin
4. Sylwia Wiesława Kubacka - Świebodzin
5. Elżbieta Ewa Dziuba-Klebieko - Świebodzin
6. Halina Bernarda Algierska - Świebodzin
7. Izabela Zdanowicz - Szczaniec
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Michalak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-09-19 10:42:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-09-19 10:42:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-09-19 10:42:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5991 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony