ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Gospodarka odpadami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 30.05.2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Deklaracja dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, II piętro p. nr. 43. Można również pobrać ją z załącznika poniżej.
Lit. G pkt 32 oraz lit. H pkt 36 i 37 dot. informacji o kompostowaniu oraz wyliczenia wysokości miesięcznego zwolnienia z części opłaty za kompostowanie (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) wchodzi w życie z dniem  1 września 2020 r. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Błaszczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-01 14:27:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Błaszczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-01 14:54:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Błaszczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-02 11:01:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

8 pytań o opłaty śmieciowe w naszej gminie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Błaszczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-27 08:04:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Błaszczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-27 08:07:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Błaszczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-27 09:07:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4575 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lutego 2020 r.
 
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVII/564/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r., poz. 2640), zmienionej uchwałą nr XIII/209/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 3383) Burmistrz Świebodzina
 
zawiadamia
 
że od 1 lutego 2020 r. zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie wynosiła:
- 23 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość;
 
Opłatę w zmienionej wysokości należy wpłacać raz w miesiącu bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Świebodzin 32 1020 5402 0000 0802 0305 6629 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2.
 
Nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono powszechny obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wobec czego nie ma możliwości wyboru zmieszanego systemu zbierania odpadów komunalnych.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 46 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.
 
Pouczenie:
Informuję, że zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 19696 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.)
 
Telefon kontaktowy w sprawie deklaracji i wymiaru opłaty: 68 4750909
Telefon kontaktowy w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 68 4791499
                                                                                                                                                                            
Burmistrz Świebodzina
    Tomasz Sielicki
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Błaszczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-09 08:06:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Błaszczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-09 08:16:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Błaszczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-09 08:17:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O sposobach za pomocą których możesz zmniejszyć ilość produkowanych śmieci i lepiej wykorzystać cenne surowce.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Błaszczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-04 10:21:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Błaszczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-04 10:32:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Błaszczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-04 10:32:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA W RAMACH PROGRAMU: „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Akapit nr 1 - brak tytułu

               
INFORMACJA W RAMACH PROGRAMU:
 
„USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” - prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, w Warszawie. 
 
            Burmistrz Świebodzina uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, którzy mogą bezpłatnie pozbyć się wymienionych rodzajów odpadów. Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych przez gminę do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.
Jednym z warunków otrzymania dotacji jest posiadanie przez Gminę inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
W związku z powyższym do 04.12.2019 r.  w ramach ww. inwentaryzacji będą przyjmowane informacje o ilości i rodzaju posiadanych odpadów od zainteresowanych rolników.
 
Druki dostępne są:
- w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 42;
- w załączniku poniżej. 
Wypełnione informacje należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój 42), w terminie do 04.12.2019 r. W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zadanie nie będzie realizowane. Natomiast w przypadku otrzymania dofinansowania wymagane będzie złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.                                                    
Szczegółowe informacje pod nr tel. 68 47 50 909.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Błaszczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-20 10:53:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Błaszczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-20 11:02:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Błaszczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-21 14:14:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8942 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jak segregować? Zasady segregacji na 5 frakcji.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Błaszczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-18 09:24:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Błaszczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-18 09:26:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Błaszczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-18 09:26:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9493 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Najczęstsze pytania odnośnie segregacji odpadów

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
1. „Do którego kontenera wyrzucać opakowania po mleku i sokach? Papieru, plastiku czy metalu?”
Ww. odpady składają się z kilku warstw: folii – aluminium – tektury – znów folii. Do tego, mają plastikowy „dziubek”. Są to opakowania wielomateriałowe. Zatem takie odpady należy wyrzucać do kontenerów na tworzywa sztuczne.
 
2. „Gdzie wyrzucać potłuczone talerze i kubki?” Do kontenerów na odpady szklane wrzucamy tylko odpady szklane, czyli słoiki i butelki. Nawet szkło hartowane (np. po naczyniach żaroodpornych) nie powinno tam trafić – ma inną temperaturę topienia niż opakowania. Ceramika tym bardziej. Potłuczonych talerzy, kubków i filiżanek się nie odzyskuje, dlatego trafiają one do kontenera na odpady zmieszane
 
3. "Gdzie wyrzucać torebki foliowe?” Torebki foliowe musimy wyrzucić do kosza na tworzywa sztuczne.
 
4. „Co zrobić z resztkami jedzenia?”
 Resztki jedzenia wyrzucamy do pojemnika na odpady biodegradowalne.
 
5. „Gdzie wyrzucać żarówki?”
 A to zależy jakie. Zwykłe edissonówki, czyli żarówki starego typu, można bez problemu wyrzucać do kontenera na odpady zmieszane. Inaczej jest w wypadku świetlówek i żarówek energooszczędnych. Tych do kosza wyrzucać nie wolno. Najłatwiej się pozbyć w sklepie, podczas zakupu nowej świetlówki. Można je również dostarczyć do PSZOK-u.
 
6. „Czy paragony i śliski papierek od kopert jest makulaturą?”
 Choć jest to niewątpliwie papier, to jednak zakłady, które przetwarzają makulaturę, nie recyklingują paragonów, papierów woskowanych i pokrytych tworzywem sztucznym. Takie odpadki musimy wyrzucać do kontenerów na śmieci zmieszane.
 
 
                                              

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Błaszczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-26 13:06:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Błaszczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-26 13:14:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Błaszczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-26 13:26:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogramy wywozu odpadów 2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok:
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J. Błaszczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Błaszczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-13 10:57:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Błaszczuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-13 10:59:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Błaszczuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-16 13:01:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22994 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji