ˆ

Różne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świebodzin

Informacja ogłoszona dnia 2014-11-13 15:16:05 przez Małgorzata Czaplińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                          
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
- plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG)
 
Umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.09.03.00-00-201/13-00 podpisana została w dniu 27 października 2014 r.
Kwota dofinansowania: 42 500 zł
Dofinansowanie: 85%
Realizacja: 2014-2015 rok
 
W ramach projektu wykonane zostaną następujące działania:
1. Stworzenie w Gminie Świebodzin bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. W ramach zadania wykonana zostanie szczegółowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych w sektorach i obiektach oraz wyliczona zostanie ilość CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenie Gminy Świebodzin w roku bazowym. Narzędziami do wykonania bazy danych będą: narzędzia statystyczne, obserwacje w terenie oraz  przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców gminy w poszczególnych sektorach i obiektach w celu uzyskania danych na temat zużycia energii oraz emisji CO2.  
2. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świebodzin zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi i zaleceniami, zakresem, problematyką określoną w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 w ramach IX osi priorytetu-Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz zobowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Plan gospodarki  niskoemisyjnej opracowany zostanie na podstawie bazy danych i stanu aktualnego, określać będzie strategię działania oraz podmioty odpowiedzialne za jej realizację i źródła finansowania.
3. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy Świebodzin ( co najmniej 3 osoby) na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej.
4. Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania PO IiŚ w stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznienie informacji o opracowaniu planu (w tym spot  tv, przygotowanie ulotek). Działanie ma na celu uświadomienie mieszkańcom gminy potencjału oszczędności energii, związanej z podniesieniem efektywności energetycznej, poprzez np. termomodernizację obiektu.
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który opisuje kierunki działań zmierzających do poprawy klimatu i jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla, podniesienia efektywności energetycznej, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, redukcji niskiej emisji na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Istotą dokumentu będzie kompleksowe ujęcie w jednym opracowaniu problemów emisji gazów cieplarnianych oraz emisji pyłów i pozostałych zanieczyszczeń gazowych. To pozwoli na uzyskanie jednolitego, kompletnego dokumentu związanego z gospodarką niskoemisyjną i zrównoważonym wykorzystaniem energii.
Plan jest potrzebny przy ubieganiu się o środki unijne na projekty m.in. z zakresu ochrony środowiska.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Czaplińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Czaplińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-12 14:42:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Czaplińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-13 15:16:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Czaplińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-13 15:16:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1804 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony